สงขลา สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79056 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141791

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากความรู

งานประจำ : พิจารณาจากความรู สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
งาน Wiring และ ติดตั้ง ทดสอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า/ซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141644

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จ้างงาน/หัวหน้าส่วนจ้างงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จ้างงาน/หัวหน้าส่วนจ้างงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา
ดูแลรับผิดชอบการดำเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุพนักงาน ทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการจ้างงานและถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141606

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน 3ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน 3ตำแหน่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
บริหาร ควบคุม ดูแลงานงานประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายบริษัท

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 141511

ตำแหน่งงานว่างDriver to Vice President (BKK)

ตำแหน่งงานว่างDriver to Vice President (BKK)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1. รับผิดชอบการขับรถรับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ
3. ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งานอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถของผู้บริหารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนส่งให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
5. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีว่างจากการขับรถผู้บริหาร

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 141496

ตำแหน่งงานว่างSupervisor

ตำแหน่งงานว่างSupervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-ดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 141493

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สรรหาและคัดเลือก Supplier
2.เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า
3.ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร PR และ PO
4.วางแผนควบคุม และติดตามการส่งมอบสินค้า
5.ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141432

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
ควบคุมการผ่านเข้า/ออกของบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวันโดยการตรวจและสแกนตามจุด เขียนรายงานบันทึกรายวัน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141392

ตำแหน่งงานว่างคนพิการ

ตำแหน่งงานว่างคนพิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141149

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายอะไหล่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคลากรในบริษัทฯ
2.จัดทำใบเสนอราคา เปิดงาน และเอกสารต่าง ๆ
3.ให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์ อีเมลล์ เป็นต้น
4.หาต้นทุน หาราคาขาย ของสินค้าแต่ละชนิด
5.ติดตามเอกสารใบ PO จากลูกค้า
6.ทำสรุปยอดขาย สรุปปัญหา วิธีแก้ไข ต่อผู้บริหาร
7.จัดทำงบประมาณของแต่ละแผนก
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
1.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
2.มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141185

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- ติดตั้ง ซ่อมแซมแอร์ และระบบเครื่องทำความเย็นในโรงงาน

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141079

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (เพศชาย)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (เพศชาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
รับผิดชอบการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
รับผิดชอบการทำกิจกรรม CSR กับหน่วยงานราชการ และชาวบ้านในพื้นที่
รับผิดชอบในการจัดการประชุมประจำเดือนให้กับพนักงาน
ดูแลจัดการ บ้านพักบริษัท รถบริษัท และงานด้านสถานที่
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องในแผนก
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141013

ตำแหน่งงานว่างผู้ชำนาญการด้านกฏหมาย

ตำแหน่งงานว่างผู้ชำนาญการด้านกฏหมาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- รับผิดชอบงานเอกสารด้านกฏหมาย และประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- ร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวกับบริษัท
- จัดการเจรจา ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านกฏหมาย
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง
- เสนอแนะ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140850

ตำแหน่งงานว่างเสมียนธุรการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเสมียนธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140837

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ทำความสะอาดทั่วไป เช่น ปัด กวาด เช็ด ถูก
2.หน้าที่อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
3.รักสะอาด มีความรับผิดชอบ
4.ขยัน และพร้อมจะเรียนรู้
5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140816

ตำแหน่งงานว่าง Adminsitration Staff

ตำแหน่งงานว่าง Adminsitration Staff

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
Purpose

1.Filing the data
2.Managing databases
3.Implementing new procedures of administrative systems
4.Liaising with relevant organizations and clients
5.Coordinating mail-shots and similar publicity tasks
6.Logging or processing bills or expenses
7.Acting as a receptionist and/or meeting and greeting clients
8.If more senior, recruiting, training and supervising junior staff.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140853

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140670

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ข้อมูล ฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ข้อมูล ฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
จัดทำข้อมูล รายงานสรุปการโหลด และยอดสต๊อกในคลังสินค้า แต่ละวัน/เดือน
ตรวจสอบสินค้า และรักษาสินค้าให้คงคุณภาพและทำการโหลดสินค้า
ประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140684

ตำแหน่งงานว่างAuto Stripping Supervisor

ตำแหน่งงานว่างAuto Stripping Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
การออกแบบ, การบำรุงรักษาและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ในส่วนของไลน์ผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140590

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรออกแบบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรออกแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.เขียนแบบเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ออกแบบ และคำนวณเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย
3.ติดตามผลของงานที่ถูกสร้างตามแบบและพัฒนาต่อ
4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
1.เขียนแบบเครื่องจักรได้
2.คำนวณและออกแบบเครื่องกลได้
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4.ใช้โปรกแกรม Solidwork , และ Auto cad ได้

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140579

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี พิจารณาจ

งานประจำ : รายได้ดี พิจารณาจ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
1. ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้ากลุ่ม Automation เสนอตัวสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้
2.สามารถเป็นผู้ช่วย Sales ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ด้านเทคนิคได้
3.เปรียบเทียบ, Comply Spec สินค้าได้
4.ออกพบลูกค้า
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา