สงขลา สงขลา งานประจำ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา งานประจำ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา งานประจำ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา งานประจำ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79057 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141791

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากความรู

งานประจำ : พิจารณาจากความรู สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
งาน Wiring และ ติดตั้ง ทดสอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า/ซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141644

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จ้างงาน/หัวหน้าส่วนจ้างงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จ้างงาน/หัวหน้าส่วนจ้างงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา
ดูแลรับผิดชอบการดำเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุพนักงาน ทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการจ้างงานและถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141606

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน 3ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน 3ตำแหน่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
บริหาร ควบคุม ดูแลงานงานประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายบริษัท

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 141511

ตำแหน่งงานว่างDriver to Vice President (BKK)

ตำแหน่งงานว่างDriver to Vice President (BKK)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1. รับผิดชอบการขับรถรับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ
3. ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งานอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถของผู้บริหารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนส่งให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
5. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีว่างจากการขับรถผู้บริหาร

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 141496

ตำแหน่งงานว่างSupervisor

ตำแหน่งงานว่างSupervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-ดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 141493

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สรรหาและคัดเลือก Supplier
2.เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า
3.ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร PR และ PO
4.วางแผนควบคุม และติดตามการส่งมอบสินค้า
5.ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141432

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
ควบคุมการผ่านเข้า/ออกของบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวันโดยการตรวจและสแกนตามจุด เขียนรายงานบันทึกรายวัน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141392

ตำแหน่งงานว่างคนพิการ

ตำแหน่งงานว่างคนพิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141149

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายอะไหล่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคลากรในบริษัทฯ
2.จัดทำใบเสนอราคา เปิดงาน และเอกสารต่าง ๆ
3.ให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์ อีเมลล์ เป็นต้น
4.หาต้นทุน หาราคาขาย ของสินค้าแต่ละชนิด
5.ติดตามเอกสารใบ PO จากลูกค้า
6.ทำสรุปยอดขาย สรุปปัญหา วิธีแก้ไข ต่อผู้บริหาร
7.จัดทำงบประมาณของแต่ละแผนก
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
1.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
2.มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141185

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- ติดตั้ง ซ่อมแซมแอร์ และระบบเครื่องทำความเย็นในโรงงาน

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141079

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (เพศชาย)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (เพศชาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
รับผิดชอบการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
รับผิดชอบการทำกิจกรรม CSR กับหน่วยงานราชการ และชาวบ้านในพื้นที่
รับผิดชอบในการจัดการประชุมประจำเดือนให้กับพนักงาน
ดูแลจัดการ บ้านพักบริษัท รถบริษัท และงานด้านสถานที่
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องในแผนก
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141013

ตำแหน่งงานว่างผู้ชำนาญการด้านกฏหมาย

ตำแหน่งงานว่างผู้ชำนาญการด้านกฏหมาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- รับผิดชอบงานเอกสารด้านกฏหมาย และประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- ร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวกับบริษัท
- จัดการเจรจา ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านกฏหมาย
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง
- เสนอแนะ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140850

ตำแหน่งงานว่างเสมียนธุรการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเสมียนธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140837

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ทำความสะอาดทั่วไป เช่น ปัด กวาด เช็ด ถูก
2.หน้าที่อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
3.รักสะอาด มีความรับผิดชอบ
4.ขยัน และพร้อมจะเรียนรู้
5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140816

ตำแหน่งงานว่าง Adminsitration Staff

ตำแหน่งงานว่าง Adminsitration Staff

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
Purpose

1.Filing the data
2.Managing databases
3.Implementing new procedures of administrative systems
4.Liaising with relevant organizations and clients
5.Coordinating mail-shots and similar publicity tasks
6.Logging or processing bills or expenses
7.Acting as a receptionist and/or meeting and greeting clients
8.If more senior, recruiting, training and supervising junior staff.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140853

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140670

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ข้อมูล ฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ข้อมูล ฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
จัดทำข้อมูล รายงานสรุปการโหลด และยอดสต๊อกในคลังสินค้า แต่ละวัน/เดือน
ตรวจสอบสินค้า และรักษาสินค้าให้คงคุณภาพและทำการโหลดสินค้า
ประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140684

ตำแหน่งงานว่างAuto Stripping Supervisor

ตำแหน่งงานว่างAuto Stripping Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
การออกแบบ, การบำรุงรักษาและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ในส่วนของไลน์ผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140590

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรออกแบบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรออกแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.เขียนแบบเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ออกแบบ และคำนวณเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย
3.ติดตามผลของงานที่ถูกสร้างตามแบบและพัฒนาต่อ
4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ
1.เขียนแบบเครื่องจักรได้
2.คำนวณและออกแบบเครื่องกลได้
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4.ใช้โปรกแกรม Solidwork , และ Auto cad ได้

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140579

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี พิจารณาจ

งานประจำ : รายได้ดี พิจารณาจ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
1. ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้ากลุ่ม Automation เสนอตัวสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้
2.สามารถเป็นผู้ช่วย Sales ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ด้านเทคนิคได้
3.เปรียบเทียบ, Comply Spec สินค้าได้
4.ออกพบลูกค้า
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา