สงขลา สงขลา งานราชการ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา งานราชการ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา งานราชการ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา งานราชการ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 173273 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 171876

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานราชการ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานราชการ : 1 อัตรา สงขลา
วางแผน ควบคุมการผลิต โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต สามารถถ่ายทอดงาน,สอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165696

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานราชการ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา บางกล่ำ
1. ใช้รถเทรลเลอร์ รถหกล้อ และรถเล็ก (กระบะ) ในการส่งของ รับของ ตามใบแจ้งงานที่กำหนดให้
2. เดินเอกสาร ติดต่องานหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร หน่วยงานราชการ เป็นต้น
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111948

ตำแหน่งงานว่างAdmin Officer

ตำแหน่งงานว่างAdmin Officer

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
รับผิดชอบงานด้านเอกสาร,ของบริษัท
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20/06/2564

เลขที่ประกาศ : 130940

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำนักกรรมการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำนักกรรมการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ,ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆของบริษัท, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20/02/2563

เลขที่ประกาศ : 125548

ตำแหน่งงานว่าง(STGT-HY) หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ (QS) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตำแหน่งงานว่าง(STGT-HY) หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ (QS) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สงขลา
1.กำหนด, ดำเนินการตามแผนการตรวจและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขสำหรับการตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit ) และ Process Audit
2. เตรียมข้อมูล ประสานงานและเข้าร่วมการตรวจติดตามจากภายนอก (External Audit) ได้แก่ ลูกค้า หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบ และหน่วยงานราชการ
3.กำหนด วางแผน ประสานงาน เข้าร่วมและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขจากการตรวจติดตามผู้ค้าส่ง ( Supplier /Outsource Audit ) ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20/01/2563

เลขที่ประกาศ : 118952

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานราชการ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
รายละเอียดงาน

- ดูแลด้านการสรรหาบุคลากร วางแผนอัตรากำลังคน

- ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านการสรรหา ติดต่อประสานงานกับต้นสังกัด และสามารถให้คำปรึกษาในงานสรรหา

- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 08/12/2562
เลขที่ประกาศ : 110510

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สงขลา
- ร่างแผนงานส่งเสริมความปลอดภัย
- อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
- ปรับปรุงงานด้านความปอดภัยในจุดเสี่ยงของบริษัท
- งานด้านสอบสอนกรณีเกิดอุบัติเหตุ
- จัดทำรายงานความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 107818

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานราชการ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
1. แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
2. ติดต่อประสานงานกับพนักงานต่างชาติ
3. รับผิดชอบงานทำเงินเดือน สวัสดิการ Time attendance และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4. เตรียมรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์
5. ติอต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 12/10/2562

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา