สงขลา สงขลา จะนะ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา จะนะ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา จะนะ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา จะนะ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 173275 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 106900

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกัน

งานประจำ : ตามตกลงกัน สงขลา จะนะ นาทับ
1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า
2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106901

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก RETORT OPERATE

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก RETORT OPERATE

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
- กระบวนการฆ่าเชื้อ ( การเลือก process code สำหรับฆ่าเชื้อ ตรวจสอบความถูกต้องการฆ่าเชื้อ ควบคุมค่าวิกฤติการฆ่าเชื้อ-การ cooling – ออกจากหม้อ)
- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือและระบบสารณูปโภคสนับสนุนของหม้อฆ่าเชื้อ
- GMP /CCP ส่วนงานหม้อฆ่าเชื้อ

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106906

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน ภายหลังจากการยืนยันการขาย จนถึงการแจ้งรายละเอียดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106907

ตำแหน่งงานว่างช่างซีมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างซีมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
-บำรุงรักษาเครื่องซีมเมอร์และปรับตั้งเครื่องให้มีความพร้อมในการผลิต
-เฝ้าระวังและซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาของเครื่องจักร
-สรุปปัญหาเครื่องจักรและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องซีมเมอร์แต่ละรายการ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155420

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยเอกสารส่งออก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยเอกสารส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
- รับคำสั่งและแผนงานจากหัวหน้าแผนกเพื่อจัดการโหลดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจัดทำเอกสารส่งออกให้กับลูกค้า

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165733

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา จะนะ นาทับ
1.บำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
2.ปฏิบัติงานและกระบวนการซ่อมแซม / บำรุงรักษา / ปรับแต่งแก้ไข
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 165736

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
- พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- บริหารจัดการฐานข้อมูล ความปลอดภัย และระบบสำรอง
- การบริการแก้ไขปัญหาประจำวัน
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166447

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิตน้ำมันสกัดจากปลา

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิตน้ำมันสกัดจากปลา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
-จัดเตรียมความพร้อมด้านคน เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการทำงาน
-ควบคุม ติดตาม แก้ปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166448

ตำแหน่งงานว่างพนง.ขับรถโฟล์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนง.ขับรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
ขับรถโฟล์คลิฟท์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148601

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา จะนะ นาทับ
วางแผนการส่งออก, วางแผนการผลิตรายเดือน รายสัปดาห์
ติดตามยอดการผลิต ยอดการส่งออก และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106905

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC Packing

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC Packing

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
- ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
- ทวนสอบการเตรียม Media
- ทวนสอบการชั่งสาร Premix
- ทวนสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในไลน์ผลิต
- ทวนสอบกระป๋องเปล่าที่จะเข้าสู่ไลน์ผลิต
- ทวนสอบการ Inkjet Code ที่ฝาและก้นกระป๋อง
- ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก่อนการใช้งาน
- ทวนสอบจุด CCP ส่วนงาน Frozen Loin และบรรจุ
- ตรวจสอบ GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106908

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC.SEAMER

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC.SEAMER

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. สอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจำวัน
2. ตรวจสอบ Visual Seam Defects และ Seam Tear Down
3. ตรวจ GMP, เครื่องแก้ว
4. จัดทำรายงาน
5. ออก NCR กรณีเกิดปัญหาเบี่ยงเบนและแจ้งปัญหาให้หัวหน้ารับทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118272

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมิน งานทั่วไป ประจำสำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมิน งานทั่วไป ประจำสำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
รายละเอียดงาน
-ดำเนินการซ่อมแซม-ซ่อมสร้างตามใบสั่งงานหรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้
-รายงานและสรุปปัญหางานซ่อม/งานสร้างแต่ละรายการ
-ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง/เรื้อรัง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138893

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผ่าปลา

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผ่าปลา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
เตรียมความพร้อมด้าน คน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140050

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกQC

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกQC

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และมาตรฐานการตรวจของหน่วยงาน
2. จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน
3. ควบคุมติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. ควบคุม NC ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. แก้ไขปัญหาประสานงานกับหน่วยงานที่มีปัญหาทั้งภายในและภายนอกและปรับปรุงงาน
6. TRAINER ด้าน GMP
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147709

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยขูดสะอาด

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยขูดสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. เตรียมความพร้อมด้าน คน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมาตรฐานการทำงาน
2. จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในไลน์ที่รับผิดชอบ
3. ควบคุมและติดตามการทำงานในไลน์ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย
4. แก้ไขปัญหาในไลน์ผลิต เพื่อให้ไลน์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6. อบรมพนักงาน (OJT) เกี่ยวกับวิธีการทำงาน อบรมหัวหน้างาน พนักงาน ด้านเทคนิค และภาคปฎิบัติ
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106902

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1 เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวอย่างประจำวันและตัวอย่างเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
2.เตรียมความพร้อมในการศึกษา Shelf life
3. ควบคุมการชั่ง Premix ประจำวัน
4. ควบคุมการทำงานและ Training ของพนักงานในหน่วยงาน Premix และหน่วยงานการเตรียมตัวอย่าง

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160235

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยจัดซื้อวัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยจัดซื้อวัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา จะนะ นาทับ
-จัดทำเอกสารรายละเอียดภาษาอังกฤษ
-ไปโหลดปลาท่าเรือน้ำลึก
-งานนอกเหนือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 21/04/2564
เลขที่ประกาศ : 152806

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.งานด้านกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
3.ด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 15/01/2564

เลขที่ประกาศ : 148600

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา จะนะ นาทับ
ขับรถส่งเอกสาร / ส่งพนักงาน/ รับลูกค้าและผู้บริหาร
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 12/11/2563

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา