สงขลา สงขลา นาหม่อม หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา นาหม่อม หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา นาหม่อม หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา นาหม่อม หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 173274 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 111510

ตำแหน่งงานว่างช่างไลน์ผลิต (Mechanic)

ตำแหน่งงานว่างช่างไลน์ผลิต (Mechanic)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา นาหม่อม นาหม่อม
- ควบคุม ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
- ดูแลและควบคุมการผลิต ให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
- ควบคุมเครื่องจักรผลิตให้ได้คุณภาพและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
- รายงานความผิดปกติและรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- รับผิดชอบในการแจ้งปัญหาความผิดปกติที่ตรวจพบในพื้นที่รับผิดชอบแก่หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137269

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยก (รถโฟล์คลิฟท์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยก (รถโฟล์คลิฟท์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา นาหม่อม นาหม่อม
-เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า,วัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและปลอดภัยเสมอ
-ตรวจรับสินค้า ก่อนนำไปจัดเก็บสินค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157146

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจรับวัตถุดิบ/Material Coordinator

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจรับวัตถุดิบ/Material Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา นาหม่อม นาหม่อม
1.ตรวจรับวัตถุดิบก่อนนำการผลิตและควบคุมจัดเก็บวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
2.ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บวัตถุดิบ ควบคุมStock
3.รับผิดชอบการจ่ายวัตถุดิบเข้าไลน์ผลิต
4.ควบคุมจำนวนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการPackingให้มีอย่างเพียงพอต่อการผลิต

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11/03/2564

เลขที่ประกาศ : 150327

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา นาหม่อม นาหม่อม
- ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมงานด้านการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ควบคุมตรวจสอบการทำงานเครื่องจักร ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลพนักงานระหว่างกะทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10/12/2563

เลขที่ประกาศ : 132082

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา นาหม่อม นาหม่อม
- รับผิดชอบและปรับปรุงงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สนับสนุนงานซ่อมบำรุงแต่ละไลน์ผลิต
- ซ่อมบำรุงงานทั่วไป สั่งซ่อม สั่งทำ ชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของบริษัท
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 02/03/2563

เลขที่ประกาศ : 130354

ตำแหน่งงานว่างHead of Department-Logistics

ตำแหน่งงานว่างHead of Department-Logistics

งานประจำ : เงินเดือน According to company structure

งานประจำ : According to company structure สงขลา นาหม่อม นาหม่อม
- H.O.D. Logistics reports directly to the Plant Manager
- Responsible for sales Order,Production Planning,Warehouse Operation,Distribution Operation,Inventory Control,Coordinates with customers and all relevant departments
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 17/02/2563
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา