สงขลา สงขลา บางกล่ำ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา บางกล่ำ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา บางกล่ำ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา บางกล่ำ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5660 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109428

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ (จ.ตรัง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ (จ.ตรัง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการ จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
ปฏิบัติตามกฏหมายบังคับ ติดต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107818

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานราชการ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
1. แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
2. ติดต่อประสานงานกับพนักงานต่างชาติ
3. รับผิดชอบงานทำเงินเดือน สวัสดิการ Time attendance และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4. เตรียมรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์
5. ติอต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103132

ตำแหน่งงานว่างพนักงานหน้าร้านเชียงใหม่5

ตำแหน่งงานว่างพนักงานหน้าร้านเชียงใหม่5

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- จัดหาวัตถุดิบให้ได้ตามแผนการผลิตที่ได้รับในแต่ละเดือน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
- เจรจาต่อรองราคาสินค้าและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทำ,ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อ
- รับผิดชอบทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102839

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ภาษาอังกฤษ/จีน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ภาษาอังกฤษ/จีน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- จัดทำเอกสารภายในแผนก
- ติดต่อหน่วยงานภายนอก, องกรค์ราชการส่วนท้องถิ่น
- ออกปฎิบัติหน้าที่นอกสถานที่ เช่น จัดกิจกรรมการกุศล จัดโครงการต่างๆ

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102653

ตำแหน่งงานว่างผู้ชำนาญการฝ่ายกฎหมาย

ตำแหน่งงานว่างผู้ชำนาญการฝ่ายกฎหมาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- รับผิดชอบงานด้านกฏหมายทั้งหมดในโรงงาน
- ร่างสัญญาที่เกี่ยวกับบริษัทเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เสนอแนะ ให้คำปรึกษาประเด็นทางด้านกฏหมายและการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
- จัดทำรายงานการประชุม
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา