สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5846 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 111943

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Person will oversee measurement and control costs of all manufacturing, material and labor expenses; conduct performance management and help in the overall planning process; help set prices for labor and material; and determine inventory valuation.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111947

ตำแหน่งงานว่างCompound Supervisor

ตำแหน่งงานว่างCompound Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
•To lead and control immediate subordinates.
•To Control and compound latex and chemicals for dipping process.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111944

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ขับรถรับส่งพนักงาน รับส่งเอกสาร
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111946

ตำแหน่งงานว่างHR Officer (Payroll)

ตำแหน่งงานว่างHR Officer (Payroll)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
รับผิดชอบในส่วนงานการบริหารงานค่าจ้าง ทั้งพนักงานรายวันและรายเดือน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111945

ตำแหน่งงานว่างHR Officer แรงงานสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างHR Officer แรงงานสัมพันธ์

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
งานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท,งานระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน,ดูแลงานด้านสวัสดิการของพนักงาน,
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111948

ตำแหน่งงานว่างAdmin Officer

ตำแหน่งงานว่างAdmin Officer

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
รับผิดชอบงานด้านเอกสาร,ของบริษัท
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 102182

ตำแหน่งงานว่างMaintennace Supervisor

ตำแหน่งงานว่างMaintennace Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
วางแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร,การดูแลรักษาและการปรับปรุงตารางเวลาของเครื่องที่มีอยู่,การจัดการผลการปฏิบัติงานวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลและประสิทธิภาพการผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102176

ตำแหน่งงานว่างPacking Supervisor

ตำแหน่งงานว่างPacking Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Manage all gloves in are stored in good condition.
Ensure that quality of gloves are pack to customer’s requirement and satisfaction.
Ensure that proper usage of materials consumed by the Packing department.
To accurately generate reports and maintaining records.
To train packing staff on the job function.

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102181

ตำแหน่งงานว่างPacking Executive

ตำแหน่งงานว่างPacking Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Manage all Packing operation which includes proper feedback to management
Manage all gloves are stored in good condition.
Manage all gloves in are stored in good condition.
Ensure that quality of gloves are pack to customer’s requirement and satisfaction.
Ensure that proper usage of materials consumed by the Packing department.
To accurately generate reports and maintaining records.
To train packing staff on the job function.

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา