สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 173274 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 169847

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ สงขลา รัตภูมิ ควนรู
- ดูแลลูกค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่
- วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย
- บริหารงานขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 169848

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ สงขลา รัตภูมิ ควนรู
1. วางแผนอัตรากำลัง สำรวจความต้องการอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร จัดทำแผนอัตรากำลังนำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164818

ตำแหน่งงานว่างห้วหน้าคลังวัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างห้วหน้าคลังวัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา รัตภูมิ ควนรู
1. บริหารกำลังคนภายในแผนกคลังวัตถุดิบให้เหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละวัน
2. บริหารคลังวัตถุดิบให้เพียงพอ เพื่อใช้ในการผลิตในแต่ละวัน สัปดาห์ และเดือน
3. จัดหาวัตถุดิบที่ตรงตามมาต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111944

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ขับรถรับส่งพนักงาน รับส่งเอกสาร
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111947

ตำแหน่งงานว่างCompound Supervisor

ตำแหน่งงานว่างCompound Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
•To lead and control immediate subordinates.
•To Control and compound latex and chemicals for dipping process.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131701

ตำแหน่งงานว่างLab Technician

ตำแหน่งงานว่างLab Technician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To be responsible for all the daily activities and data analysis at Lab,test Protein,incoming product or related.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153123

ตำแหน่งงานว่างCompound Manager

ตำแหน่งงานว่างCompound Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To be responsible for manage particularly the compound and former to fully utilized for the research and development of the quality improvement, to achieving maximum quality and target cost efficiency.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166590

ตำแหน่งงานว่างHR Officer (Recruitment )

ตำแหน่งงานว่างHR Officer (Recruitment )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ดูแลรับผิดชอบงาน ด้านสรรหาบุคลกรของบริษัทฯ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166769

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ บริการลูกค้า (Customer Service Officer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ บริการลูกค้า (Customer Service Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
สนับสนุนทีมลูกค้าสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด
เป็นไปได้. จุดมุ่งหมายคือการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศและเพื่อส่งเสร
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138592

ตำแหน่งงานว่างFormer Supervisor

ตำแหน่งงานว่างFormer Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To manage the day to day the former section within established standards. To pursue cost reduction methods with improved quality to increase operating margins.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155214

ตำแหน่งงานว่างHR Officer แรงงานสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างHR Officer แรงงานสัมพันธ์

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
1.แรงงานสัมพันธิ์
2.ดูแลงานด้านระเบียบ
วินัย และกฎหมายแรงงาน
3.กิจกรรมภายใน-
ภายนอก บริษัทฯ
และงานชุมชนสัมพันธ์
4.บอร์ดประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนนอกบริษัทฯ


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156875

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ต่างด้าว)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ต่างด้าว)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ดูแลรับผิดชอบงานด้านการสารสารแรงงานต่างด้าว (พม่า)
ดูแลกฎระเบียบบริษัทฯ
ดูแลงานกิจกรรมภายในภายนอกบริษัทฯ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 102181

ตำแหน่งงานว่างPacking Executive

ตำแหน่งงานว่างPacking Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Manage all Packing operation which includes proper feedback to management
Manage all gloves are stored in good condition.
Manage all gloves in are stored in good condition.
Ensure that quality of gloves are pack to customer’s requirement and satisfaction.
Ensure that proper usage of materials consumed by the Packing department.
To accurately generate reports and maintaining records.
To train packing staff on the job function.

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128862

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Manager

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Maintenance and Improvement Machine in plant.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135097

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Technician

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Technician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
งานซ่อม งานสร้าง งานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับกับฝ่ายซ่อมบำรุง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139979

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Executive

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Ensure the received, issue, storage and loading finished goods ans materials are done correctly in accordance company policies and procedures
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147945

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (New Plant)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (New Plant)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
1. ดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานของโรงงาน
2. ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับคนงาน
3. จัดทำรายงานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153127

ตำแหน่งงานว่างQA/QC Executive

ตำแหน่งงานว่างQA/QC Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To be responsible for all the daily activities and data analysis at QA In-process and QA Pre-Shipment or related to achieve the department goal and company goal.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153130

ตำแหน่งงานว่างR&D Executive

ตำแหน่งงานว่างR&D Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Research and development for new materials, for quality improvement and cost reduction purposes
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153131

ตำแหน่งงานว่างInfrastructure Executive

ตำแหน่งงานว่างInfrastructure Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Support to Head of Section for responsibility are to project, planning of maintenance and take care all mechanism in Section
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา