สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79057 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 140684

ตำแหน่งงานว่างAuto Stripping Supervisor

ตำแหน่งงานว่างAuto Stripping Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
การออกแบบ, การบำรุงรักษาและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ในส่วนของไลน์ผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139979

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Executive

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Ensure the received, issue, storage and loading finished goods ans materials are done correctly in accordance company policies and procedures
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139978

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งเดินสาย LAN หรือช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งเดินสาย LAN หรือช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ดูแลงานระบบซ่อมบำรุงในไลน์ผลิต และรับผิดชอบงานซ่อมแซมทั่วไปของบริษัทฯ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138593

ตำแหน่งงานว่างTOH Technician

ตำแหน่งงานว่างTOH Technician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ควบคุมและจัดการระบบ TOH
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138592

ตำแหน่งงานว่างFormer Supervisor

ตำแหน่งงานว่างFormer Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To manage the day to day the former section within established standards. To pursue cost reduction methods with improved quality to increase operating margins.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138505

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineering

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineering

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ดูแลในส่วนงานโครงสร้างโรงงานใหม่ ติดต่องานกับผู้รับเหมารายนอก
รับผิดชอบงานทั่วไปตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135097

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Technician

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Technician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
งานซ่อม งานสร้าง งานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับกับฝ่ายซ่อมบำรุง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134658

ตำแหน่งงานว่างElectrical Engineer

ตำแหน่งงานว่างElectrical Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
รับผิดชอบในงานระบบไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบงานติตตั้ง
ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมารายนอก
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134657

ตำแหน่งงานว่างWater Treatment Technician

ตำแหน่งงานว่างWater Treatment Technician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ดูเเลรับซ่อมบำรุงและผิดชอบงานระบบ บำบัดน้ำเสีย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134204

ตำแหน่งงานว่างWater Treatment Supervisor

ตำแหน่งงานว่างWater Treatment Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
• Wastewater recycle plant of factory.

3.1 To in charge of wastewater recycle system since raw water to recycle water.
3.2 To maintain & Update Schedule of water treatment system.
3.3 To supervise technician and worker
3.4 To monitor water quality and maintain water quality under spec control.
3.5 At all times support Mercator Environment, Health and Safety Management by actively participating in loss control activities
3.6 To prevent injuries and major losses as well as achieve our ma
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133815

ตำแหน่งงานว่างEnvironment Engineer

ตำแหน่งงานว่างEnvironment Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
- ดูแล ควบคุมงานสิ่งแวดล้อมทุกด้าน
- อัพเดท-ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม
- ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนย้ายของเสีย
- ดูแลระบบงานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 14001 และอื่นๆ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133812

ตำแหน่งงานว่าง Mechanical Engineer

ตำแหน่งงานว่าง Mechanical Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
รับผิดชอบงานในส่วนโครงสร้างการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน เขียนแบบออกแบบการติดตั้งเครื่องจักร ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมารายนอก
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133561

ตำแหน่งงานว่างSenior Purchasing Officer

ตำแหน่งงานว่างSenior Purchasing Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
รับผิดชอบงานในฝ่ายจัดซื้อ
1. Packaging
2. Spare Part
3.Raw Materiel
Etc.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133560

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีสต็อกสินค้า,ดูแลเอกสารรายรับ-รายจ่ายของบริษัทฯ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131701

ตำแหน่งงานว่างLab Technician

ตำแหน่งงานว่างLab Technician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To be responsible for all the daily activities and data analysis at Lab,test Protein,incoming product or related.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131259

ตำแหน่งงานว่างShipping & Logistics Officer

ตำแหน่งงานว่างShipping & Logistics Officer

งานประจำ : เงินเดือน Negotiable

งานประจำ : Negotiable สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
รับผิดชอบงานด้านเอกสารการส่งออกสินค้า และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กร และนอกองค์กร ดูงานแลในส่วนจัดซื้อ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128965

ตำแหน่งงานว่างผู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้า/ระบบประปา(อาคาร)

ตำแหน่งงานว่างผู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้า/ระบบประปา(อาคาร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To be responsible for all the daily activities and data analysis at lab inspector and lab incoming finish product related to achieve the department goal and company goal.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128862

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Manager

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Maintenance and Improvement Machine in plant.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 128042

ตำแหน่งงานว่างProduction Line Leader

ตำแหน่งงานว่างProduction Line Leader

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่ายผลิตเพื่อให้ผลิตสินค้าออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126031

ตำแหน่งงานว่างQA Supervisor

ตำแหน่งงานว่างQA Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To be responsible for all the daily data analysis at QA In-process as shift responsibility.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา