สงขลา สงขลา สะเดา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา สะเดา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา สะเดา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา สะเดา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79057 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 138420

ตำแหน่งงานว่างLeader

ตำแหน่งงานว่างLeader

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา สะเดา สำนักขาม
การขนย้ายสต็อกสินค้าด้วยรถฟอร์คลิฟไปยังพื้นที่ที่ทางคลังสินค้าได้จัดเอาไว้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134849

ตำแหน่งงานว่างSafety officer

ตำแหน่งงานว่างSafety officer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท ถึง 30,000 บาท

งานประจำ : 18,000 บาท ถึง 30,000 บาท สงขลา สะเดา สำนักขาม
1. ให้พนักงานปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
2. สำรวจสภาพการทำงาน และรายงานสภาพความไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้าง
3. รายงานการเกิดการประสบอุบัติเหตุอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
4. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
5. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือระดับบริหารมอบหมาย
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132008

ตำแหน่งงานว่างMarketing Officer (Urgent)/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างMarketing Officer (Urgent)/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 25,000

งานประจำ : 16,000 - 25,000 สงขลา สะเดา พังลา
Responsibilities:
1. Prepare all shipping documents.
2. Perform transportation booking
3. Arrange monthly delivery schedule
4. Arrange and manage loading products
5. Prepare daily/weekly/monthly statistics report for department
6. Prepare commercial invoice and other relevant documents, if required
7. Service and correspond customer for supporting sales
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131161

ตำแหน่งงานว่างProduction Line Leader / Supervisor

ตำแหน่งงานว่างProduction Line Leader / Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 15000 -18000

งานประจำ : 15000 -18000 สงขลา สะเดา พังลา
ดูแลและควบคุมการผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122380

ตำแหน่งงานว่างHR Officer

ตำแหน่งงานว่างHR Officer

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 25,000

งานประจำ : 16,000 - 25,000 สงขลา สะเดา พังลา
Responsibilities:
• Recruit both of staff and worker for organization.
• Prepared the data and document for new staff and worker.
• To promote organization to be well-know.
• Do work permit, VISA, Passport for worker.
• Create internal activity & CSR inside factory.
Company welfare:
• Company Van Service (Hat Yai - Factory)
• Attendance Incentive
• Hostel for staff
• Health Insurance
• Accident insurance
• Quarterly Incentive
• Free lunch
• Fitness Allowance
• Swimming Allowance

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118233

ตำแหน่งงานว่างProcurement Engineer

ตำแหน่งงานว่างProcurement Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาทขึ้นไป สงขลา สะเดา พังลา
-ดูแลโปรเจคเกี่ยวกับเครื่องจักร, spare part
- รับผิดชอบด้านการสั่งซื้อเครื่องจักร
-งานต่างๆตามที่ Supervisor มอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118241

ตำแหน่งงานว่างAutomation Engineer

ตำแหน่งงานว่างAutomation Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 up

งานประจำ : 15,000 up สงขลา สะเดา พังลา
Develop and maintain automation system in the factory
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118235

ตำแหน่งงานว่างQA Engineer

ตำแหน่งงานว่างQA Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาทขึ้นไป สงขลา สะเดา พังลา
Key Responsibilities :
1) In charge of Lab & QA section.
2) Perform study on material, process and in-process testing plan.
3) Ensure working conditions at Lab and Chemical preparation area are safe and QA staff observes all safety regulations.
4) Ensure Lab and QA areas housekeeping standards are maintained and testing or compounding equipment and tools are serviced as per schedule and maintained in good operating conditions.
5) In charge of chemical preparation section.
- Make sure chemi
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118238

ตำแหน่งงานว่างHR Officer (welfare)

ตำแหน่งงานว่างHR Officer (welfare)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 25,000 บาท

งานประจำ : 16,000 - 25,000 บาท สงขลา สะเดา พังลา
HR Officer (Welfare)
1) Check attendance and wages payment report for employees.
2) Responsible for all workers in factory.
3) Arrange the activities to make a relationship with employee and community
4) Take care of inside / outside hostel
5) To keep the area in the office neat and look tidy and facility in the factory.
6) Take care of security in the factory.
7) Responsible for administration works.- Bachelor’s Degree in English, Business Administration, HRM or related field
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118239

ตำแหน่งงานว่างR&D officer

ตำแหน่งงานว่างR&D officer

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 20,000 บาทขึ้นไป สงขลา สะเดา พังลา
1. Design and setup for research laboratories, coordinate with project team on the setup planning and progress follow up.
2. Design and develop new innovative products to create new market trend and demand, manage product development from lab scale to pilot run.
3. Conduct R&D study for value added, regulatory compliance, quality improvement, or cost reduction of existing products.
4. Carry out research to achieve industry breakthrough in process enhancement, new material development, or n
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118240

ตำแหน่งงานว่างElectrician (M&E) ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างElectrician (M&E) ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-18,000

งานประจำ : 11,000-18,000 สงขลา สะเดา พังลา
งานไฟฟ้าโรงงาน ซ่อมบำรุง และอื่นๆ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118237

ตำแหน่งงานว่างEnvironment Engineer (วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

ตำแหน่งงานว่างEnvironment Engineer (วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

งานประจำ : เงินเดือน ขั้นต่ำ 15,000 บาท

งานประจำ : ขั้นต่ำ 15,000 บาท สงขลา สะเดา พังลา
ดูแลระบบน้ำเสียภายในโรงงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118236

ตำแหน่งงานว่างProcurement Officer

ตำแหน่งงานว่างProcurement Officer

งานประจำ : เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15000 บาทขึ้นไป สงขลา สะเดา พังลา
• Proceed to bring in raw material, chemical, hardware spare part, consumable, safety equipment, construction work/service and etc.
• Monitor stock inventory, FIFO, delivery, payment conform to schedule/agreement.
• Prepare chemical planning, historical of chemical consumption and related report.
• Implement eCVO, ePO, eSupplier, eLECC, eLOC and etc. according to ERP system.
Check/Compare price, negotiate and work closely with QA/Engineer/
Maintenance teams to get the right part of c
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118234

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ (Secretary)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ (Secretary)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 17,000 บาทขึ้นไป สงขลา สะเดา พังลา
1) Providing secretarial and administrative support to the senior general manager, for example, manage schedules and appointments; translate documents from Thai into English as assigned
2) Liaising with staff in other departments and with external contacts
3) Answering the phone, organizing and preserving papers and computer files, and distributing information through the use of telephones, mail, and e-mail.
4) Being in charge of company vehicle administration: a driver schedule
5) Assisting
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118232

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 17,000 บาทขึ้นไป สงขลา สะเดา พังลา
- ลงบัญชีเจ้าหนี้
- Fix asset ต่างๆ
- รายงานภาษีซื้อ
- เอกสารรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108043

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

ฝึกงาน : ตามโครงสร้าง สงขลา สะเดา สำนักขาม
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้ระบบการทำงานจริง ทำโปรเจคให้บรรลุเป้าประสงค์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108046

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา สะเดา สำนักขาม
1. รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน
2. ควบคุมดูแลโปรเจคเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าและออโตเมชั่น
3. จัดทำโปรเจคเกี่ยวกับด้ารประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
4. ออกแบบระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5. เตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการทำงาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง วัสดุ และเครื่องมือที่ต้องใช้ ประมาณค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดตั้ง และค่าดำเนินการ
6. วางแผนและควบคุมการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การบำรุงรักษา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108041

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา สะเดา สำนักขาม
ดูแล ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือ ตลอดจนควบคุมกระบวนการผลิตถุงมือ และระบบคลอรีนในระหว่างการผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108044

ตำแหน่งงานว่างProcess Engineer

ตำแหน่งงานว่างProcess Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-21,000

งานประจำ : 14,000-21,000 สงขลา สะเดา สำนักขาม
1. ดูแลขั้นตอนการผลิตถุงมือ
2. ดูแล และคิดค้นโปรเจค เพื่อพัฒนา ถุงมือที่ดี
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108040

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา สะเดา สำนักขาม
1. วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างอาคาร ระบบและกระบวนการการผลิตถุงมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในผลิตและการทำงานต่างๆ
2. ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้ง การใช้ และการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอากาศ
3. พิจารณาโครงการ และทำงานสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง
4. ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างของโรงงานใหม่
5. เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
6. เลือกชนิดของเครื่องมือขนย้ายดิน เครื่องชักรอก เครื่องจักรกล และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา