สงขลา สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79057 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141791

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากความรู

งานประจำ : พิจารณาจากความรู สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
งาน Wiring และ ติดตั้ง ทดสอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า/ซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141606

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน 3ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน 3ตำแหน่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
บริหาร ควบคุม ดูแลงานงานประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายบริษัท

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 141511

ตำแหน่งงานว่างDriver to Vice President (BKK)

ตำแหน่งงานว่างDriver to Vice President (BKK)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1. รับผิดชอบการขับรถรับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ
3. ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งานอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถของผู้บริหารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนส่งให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
5. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีว่างจากการขับรถผู้บริหาร

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140579

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี พิจารณาจ

งานประจำ : รายได้ดี พิจารณาจ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
1. ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้ากลุ่ม Automation เสนอตัวสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้
2.สามารถเป็นผู้ช่วย Sales ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ด้านเทคนิคได้
3.เปรียบเทียบ, Comply Spec สินค้าได้
4.ออกพบลูกค้า
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140395

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขอคืนภาษีอากรเพื่อการส่งออก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขอคืนภาษีอากรเพื่อการส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นสูตรการผลิตต่อกรมศุลกากร
-จัดทำรายงานและรวบรวมใบขนสินค้าขาเข้า- ขาออก เพื่อรอขอคืนภาษี
- จัดทำเอกสารขอคืนภาษี มาตรา 29
- จัดทำรายงานสรุปการจอคืนชดเชยอากร

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140207

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง / ช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง / ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
รายละเอียดงาน
• ลักษณะงาน : งานประจำ
• สามารถเชื่อมงานเหล็กตามแบบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย หากสามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์
• สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
• สามารถออกไซด์งาน และเดินทางไปต่างจังหวัดได้


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 22 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140281

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้างสรรพสินค้า อ.นาทวี

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้างสรรพสินค้า อ.นาทวี

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 + คอมมิชชั่น 500-3,000

งานประจำ : 9,750 + คอมมิชชั่น 500-3,000 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า +เครื่องครัวขนาดเล็ก (2-3 แบรนด์) / เช็คสต๊อกสินค้า และทำยอดในแต่ละเดือน
- นับสต็อค ปีละครั้ง

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140057

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน สาขาบ้านพรุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน สาขาบ้านพรุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
1.ดูแลการเงินภายในสาขา
2.รับชำระค่างวดของลูกค้าที่จะเข้ามาชำระในสาขานั้นๆ
3.ดูแลเงินสดย่อยภายในสาขา
4.เครียรายรับ-รายจ่าย ภายในสาขา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139852

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้าโครงการ ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้าโครงการ ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากความรู

งานประจำ : พิจารณาจากความรู สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
วางแผนและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและสามารถรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา ตรวจติดตามความคืบหน้าของงานและแก้ไขปัญหาเป็น
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139853

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (บริษัทฯในเครือ )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (บริษัทฯในเครือ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
ต้อนรับ หรือ รับรองแขก หรือผู้ที่เข้ามาในองค์กร หรือสถานประกอบกิจการ ติดต่อสอบถาม ขอทราบชื่อ และความประสงค์ ของผู้มาติดต่อ จัดสรร ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มาติดต่อ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139264

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Tefal (ลงสาขา พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท อยุธยา ) สมัครสัมภาษณ์พร้อมลงงานทันที!

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Tefal (ลงสาขา พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท อยุธยา ) สมัครสัมภาษณ์พร้อมลงงานทันที!

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1.รับผิดชอบดูแลลูกค้าน้ำมันเครื่องพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อพัฒนายอดขายสินค้า
2.จัดเตรียมน้ำมันเครื่อง ให้พร้อมในการจัดส่งในแต่ละวัน
3.สรุปยอดขายน้ำมันเครื่องประจำวัน/เดือน/ปี
4.วางแผนในการเพิ่มยอดขายน้ำมันเครื่อง
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139320

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (บริหารแรงงานต่างชาติ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (บริหารแรงงานต่างชาติ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
การดูแลพนักงานต่างชาติ ในเรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัย อำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนแนะนำสอนการทำงานดูแลอำนวยความสะดวกในขณะปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานต่างชาติ
และบริษัท
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139245

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1.งานชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ตามสูตรของบริษัทฯ
2.ต้อนรับลูกค้า,บริการลูกค้า
3.เปิด-ปิด ทำความสะอาดร้าน
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138985

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสนง. กรุงเทพฯ )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสนง. กรุงเทพฯ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน
- ติดตามการชำระเงินและนำเงินเข้าบัญชีของลูกหนี้ในประเทศ
-จัดทำรายงานบัญชี รับเงิน-จ่ายเงิน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138887

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
จัดเรียงสินค้าในสโตร์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138683

ตำแหน่งงานว่างE-commerce & Social Media Supervisor

ตำแหน่งงานว่างE-commerce & Social Media Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วางแผนการการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท เช่น คอนเทนท์, การสร้างการรู้จักตราสินค้า, การสร้างการดึงดูดใจผู้ที่สนใจสินค้า, และสร้างยอดขายในกลุ่มผู้บริโภคทางออนไลน์ โดยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า และผู้บริโภค รวมถึงติดตาม และสรุปการดำเนินการ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138682

ตำแหน่งงานว่างEcommerce & Social Media Manager

ตำแหน่งงานว่างEcommerce & Social Media Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วางกลยุทธ์และวางแผนการการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท เช่น คอนเทนท์, การสร้างการรู้จักตราสินค้า, การสร้างการดึงดูดใจผู้ที่สนใจสินค้า, และสร้างยอดขายในกลุ่มผู้บริโภคทางออนไลน์ โดยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า และผู้บริโภค รวมถึงรับผิดชอบการบริหารงาน การวางแผน การควบคุมค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ผลจากการดำเนินงาน เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138710

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
รับผิดชอบงานด้านบัญชีการเงินของบริษัทในเครือ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138604

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
พัฒนาและจัดทำFlow Chart สำหรับระบบการเงินใหม่ๆ ให้ทันสมัยตามที่ได้รับมอบหมาย
Support งานการเงินทั้งงานด้านรับและด้านจ่าย เจ้าหนี้ต่างประเทศ รวบรวมข้อมูล
จัดทำรายงานของแผนก และงานอื่นๆ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138372

ตำแหน่งงานว่างSales Support

ตำแหน่งงานว่างSales Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามความรู้และประ

งานประจำ : ตามความรู้และประ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
1.จัดทำและติดตามใบเสนอราคาให้กับลูกค้าก่อนสรุปงาน
2.สรุปงานให้กับลูกค้า
3.จัดทำใบสั่งขายและเขียนขอซื้อเพื่อให้ลูกค้าได้ของตามกำหนด
4.จัดทำรายงานสรุปยอดขาย
5.ส่งสินค้าหน้าร้านให้กับลูกค้าที่ Sales ดูแล
6.ติดตามใบยืมสินค้า
7.ลงสเปคสินค้าบางรายการ
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา