สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80254 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 142245

ตำแหน่งงานว่างInformation System

ตำแหน่งงานว่างInformation System

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
-Support ระบบ SAP
-รับผิดชอบงาน System Administration
-พัฒนา SAP Report
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142173

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+

งานประจำ : 12,000+ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
ดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ตรวจตรารถที่เข้าออกภายในหมู่บ้าน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 142151

ตำแหน่งงานว่างผู่ช่วยช่างซ่อมบำรุง/ช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างผู่ช่วยช่างซ่อมบำรุง/ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
รายละเอียดงาน
• ลักษณะงาน : งานประจำ
• เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
• ตัดเหล็ก เจียรเหล็ก เตรียมอุปกรณ์งานเชื่อม มีทักษะความรู้งานประกอบตามแบบ
• ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์
• สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด


สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ
3. ค่าล่วงเวลา
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
5. เงินโบนัสประจำปี


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 141923

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรเลอร์ปูนผง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรเลอร์ปูนผง

งานประจำ : เงินเดือน 20000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 20000 บาทขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ขับรถเทรเลอร์บรรทุกปูนซีเมนต์ผงส่งให้กับลูกค้าทั่วพื้นที่ภาคใต้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141877

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนงานโครงการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนงานโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากความรู

งานประจำ : พิจารณาจากความรู สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ประสานงานและวางแผนอัตรากำลังคนในทีมโครงการกับหัวหน้างานและสรุปแผนการใช้อัตรากำลังคนให้ผู้บริหาร การจัดการงานโครงการและเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141791

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากความรู

งานประจำ : พิจารณาจากความรู สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
งาน Wiring และ ติดตั้ง ทดสอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า/ซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141606

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน 3ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน 3ตำแหน่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
บริหาร ควบคุม ดูแลงานงานประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายบริษัท

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141511

ตำแหน่งงานว่างDriver to Vice President (BKK)

ตำแหน่งงานว่างDriver to Vice President (BKK)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1. รับผิดชอบการขับรถรับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ
3. ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งานอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถของผู้บริหารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนส่งให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
5. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีว่างจากการขับรถผู้บริหาร

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140579

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี พิจารณาจ

งานประจำ : รายได้ดี พิจารณาจ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
1. ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้ากลุ่ม Automation เสนอตัวสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้
2.สามารถเป็นผู้ช่วย Sales ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ด้านเทคนิคได้
3.เปรียบเทียบ, Comply Spec สินค้าได้
4.ออกพบลูกค้า
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140395

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขอคืนภาษีอากรเพื่อการส่งออก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขอคืนภาษีอากรเพื่อการส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นสูตรการผลิตต่อกรมศุลกากร
-จัดทำรายงานและรวบรวมใบขนสินค้าขาเข้า- ขาออก เพื่อรอขอคืนภาษี
- จัดทำเอกสารขอคืนภาษี มาตรา 29
- จัดทำรายงานสรุปการจอคืนชดเชยอากร

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140207

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง / ช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง / ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
รายละเอียดงาน
• ลักษณะงาน : งานประจำ
• สามารถเชื่อมงานเหล็กตามแบบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย หากสามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์
• สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
• สามารถออกไซด์งาน และเดินทางไปต่างจังหวัดได้


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140281

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้างสรรพสินค้า อ.นาทวี

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้างสรรพสินค้า อ.นาทวี

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 + คอมมิชชั่น 500-3,000

งานประจำ : 9,750 + คอมมิชชั่น 500-3,000 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า +เครื่องครัวขนาดเล็ก (2-3 แบรนด์) / เช็คสต๊อกสินค้า และทำยอดในแต่ละเดือน
- นับสต็อค ปีละครั้ง

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140057

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน สาขาบ้านพรุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน สาขาบ้านพรุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
1.ดูแลการเงินภายในสาขา
2.รับชำระค่างวดของลูกค้าที่จะเข้ามาชำระในสาขานั้นๆ
3.ดูแลเงินสดย่อยภายในสาขา
4.เครียรายรับ-รายจ่าย ภายในสาขา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139852

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้าโครงการ ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้าโครงการ ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากความรู

งานประจำ : พิจารณาจากความรู สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
วางแผนและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและสามารถรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา ตรวจติดตามความคืบหน้าของงานและแก้ไขปัญหาเป็น
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139853

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (บริษัทฯในเครือ )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (บริษัทฯในเครือ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
ต้อนรับ หรือ รับรองแขก หรือผู้ที่เข้ามาในองค์กร หรือสถานประกอบกิจการ ติดต่อสอบถาม ขอทราบชื่อ และความประสงค์ ของผู้มาติดต่อ จัดสรร ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มาติดต่อ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139264

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Tefal (ลงสาขา พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท อยุธยา ) สมัครสัมภาษณ์พร้อมลงงานทันที!

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Tefal (ลงสาขา พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท อยุธยา ) สมัครสัมภาษณ์พร้อมลงงานทันที!

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1.รับผิดชอบดูแลลูกค้าน้ำมันเครื่องพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อพัฒนายอดขายสินค้า
2.จัดเตรียมน้ำมันเครื่อง ให้พร้อมในการจัดส่งในแต่ละวัน
3.สรุปยอดขายน้ำมันเครื่องประจำวัน/เดือน/ปี
4.วางแผนในการเพิ่มยอดขายน้ำมันเครื่อง
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139320

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (บริหารแรงงานต่างชาติ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (บริหารแรงงานต่างชาติ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
การดูแลพนักงานต่างชาติ ในเรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัย อำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนแนะนำสอนการทำงานดูแลอำนวยความสะดวกในขณะปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานต่างชาติ
และบริษัท
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139245

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1.งานชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ตามสูตรของบริษัทฯ
2.ต้อนรับลูกค้า,บริการลูกค้า
3.เปิด-ปิด ทำความสะอาดร้าน
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138985

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสนง. กรุงเทพฯ )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสนง. กรุงเทพฯ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน
- ติดตามการชำระเงินและนำเงินเข้าบัญชีของลูกหนี้ในประเทศ
-จัดทำรายงานบัญชี รับเงิน-จ่ายเงิน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138887

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
จัดเรียงสินค้าในสโตร์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา