สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5290 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108962

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
บริษัท หาดใหญ่ พี.เอ็ม จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งปูนซีเมนต์ผงในเขตภาคใต้
ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายกิจการ ตลอดจนการเติบโตของบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขับรถเทรลเลอร์ขนส่งปูนซีเมนต์ผงให้กับลูกค้าในเขตภาคใต้
2. ตรวจสอบสภาพรถ ซ่อมบำรุงรักษารถเทรลเลอร์ กรณีพบความเสียหาย หรือ รถเสีย จะต้องแจ้งหัวหน้างานเพื่อแจ้งช่างซ่อมต่อไป
3. ดูแล รักษาความสะอาดของรถเทรลเลอร์ที่ขับ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108463

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
-วางแผน ติดตามและควบคุมการใช้งบประมาณ ปรับปรุงและออกแบบขั้นตอนในการขออนุมัติงบประมาณประจำปี
-ประเมินผลการใช้งบประมาณ ประเมินความเสี่ยงของการใช้งบประมาณ
-จัดทำประมาณการกำไรขาดทุนประจำปีในภาพรวมทั้งองค์กร
-จัดทำรายงานทางการเงิน และให้ข้อมูลทางการเงินแก่ฝ่าย Investor Relations
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108963

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต(ประจำสาขาบางกล่ำ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต(ประจำสาขาบางกล่ำ)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
หน้าที่รับผิดชอบ ผลิตคอนกรีตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108961

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง/เชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง/เชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- ช่างกลึง กลึงงานตามแบบที่ได้รับ

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107877

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แล็ป (ประจำบ่อน้ำเสีย)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แล็ป (ประจำบ่อน้ำเสีย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1. วิเคราะห์ผลน้ำเสีย
2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
3. ดูแลระบบน้ำเสีย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108964

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำรถปั้มคอนกรีต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำรถปั้มคอนกรีต

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ออกปฏิบัติงานปั้มคอนกรีตตามไซค์งานของลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107942

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษางานบริการ SA รับรถ (ศูนย์มาสด้า สาขาลำลูกกา คลอง 4)

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษางานบริการ SA รับรถ (ศูนย์มาสด้า สาขาลำลูกกา คลอง 4)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเรื่องการควบคุมระหว่างผลิต ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนกงาน หรือแนวทางที่กำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108968

ตำแหน่งงานว่างSale/เจ้าหน้าที่ขายคอนกรีต (พื้นที่หาดใหญ่-สงขลา)

ตำแหน่งงานว่างSale/เจ้าหน้าที่ขายคอนกรีต (พื้นที่หาดใหญ่-สงขลา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
นำเสนอขายสินค้า (คอนกรีตผสมเสร็จ) ดูแลลูกค้าเก่า เพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105213

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเบเกอรี่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเบเกอรี่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
มีใจรักการบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้ม มีความกระตือรือร้น

ลักษณะงาน ทำขนม จัดเรียงและเติมสินค้า

รับผิดชอบ ชั้นวางขนมและชั้นวางอาหารสด ให้ถูกต้อง เรียบร้อย สะอาด

มีประสบการณ์ทำเบเกอรี่
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105210

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ลักษณะงาน : แก้ไขปัญหาและจัดหาโปรแกรมตามที่บริษัทออกแบบหรือ User ร้องขอ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดปรับปรุงหรือค้นหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ดูแลและตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการใช้งาน
สร้างและทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องก่อนนำไปใช้จริง ติดตั้ง Software ได้ทั้งระบบ เขียนคู่มือวิธีการใช้งาน หรือ เทคนิคต่างๆ ในโปรแกรมที่ทำขึ้นมาใหม่ บำรุงรักษาโปรแกรมที่สร้าง หรือพัฒนาขึ้นให้สามารถใช้ได้ดีตลอดเวลา เ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเรียงประจำซูเปอร์มาร์เก็ต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเรียงประจำซูเปอร์มาร์เก็ต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
จัดเรียงสินค้า เช็คสินค้าหมดอายุ แนะนำสินค้าแก่ลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105185

ตำแหน่งงานว่างพนักงานพาร์ทไทม์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานพาร์ทไทม์

งานประจำ : เงินเดือน 360 บาท/วัน

งานประจำ : 360 บาท/วัน สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
จัดเรียง เติมสินค้า ช่วยใส่ถุง
ทำงานระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30-20.30 น.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 105211

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ดูแลรักษาความปลอดภัย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104008

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานพุนพิน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานพุนพิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105212

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
จัดเตรียม เบิกเงินสำรองทอนให้เพียงพอ
ให้บริการรับชำระเงินและแนะนำโปรโมชั่นใหม่ให้แก่ลูกค้า
ปิดการขายและตรวจนับยอดเงินทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าส่งหัวหน้างาน
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103463

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ลักษณะงานที่ทำ
1. บันทึกสมุดรายวันซื้อ-ขาย ระบบโปรแกรมทางบัญชี
2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีสมุดรายวันซื้อ-ขาย
3. บันทึกบัญชีในสรุปเบิกเงินสดย่อย
4. Audit stock
5. จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
6. จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7. ปิดงบได้
8. บันทึกและตรวจสอบการจ่ายเจ้าหนี้และจ่ายอื่นๆ
9. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102912

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถพ่วง (รัตภูมิ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถพ่วง (รัตภูมิ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ขับรถบรรทุกหิน-ทราย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102719

ตำแหน่งงานว่างHR Manager

ตำแหน่งงานว่างHR Manager

งานประจำ : เงินเดือน 45,000-50,000

งานประจำ : 45,000-50,000 สงขลา หาดใหญ่ พะตง
งาน HRD;
1. วางแผนงบประมาณการฝึกอบรม แผนงานการฝึกอบรมประจำปี และติดตามให้เป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. วิเคราะห์และสำรวจแนวโน้มของสถานการณ์การด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กรและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร
3. กำหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
4. จ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 102819

ตำแหน่งงานว่างMarket Impact Team Office ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างMarket Impact Team Office ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
จัดทำข้อมูลและวางแผนงานเพื่อสนับสนุนการขาย การจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายและสื่อทางการตลาด รวมทั้งดูแล ติดตามสื่อโฆษณาและส่งมอบให้กับทีมขายหรือลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102610

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานในส่วนของการขูดปลา ให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้อัตราการขูดที่สูงสุด และ % RECOVERY ปลา


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 18 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา