สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 173273 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 114995

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/ตลาด(มีประสบการณ์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/ตลาด(มีประสบการณ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ดูแลงานขายและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- สำรวจข้อมูลลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
- เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- เข้าพบ และดูแล นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า
- จัดทำรายงานต่างๆ

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 173370

ตำแหน่งงานว่างด่วน ! รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ (LG) สิริสิน - เทรดดิ้ง เกาะสมุย (รายได้รวม 15,000 - 30,000 )

ตำแหน่งงานว่างด่วน ! รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ (LG) สิริสิน - เทรดดิ้ง เกาะสมุย (รายได้รวม 15,000 - 30,000 )

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
ฐานเงินเดือน 9,750 บาท
- Commission
- Incentive รายตัว
- TarGet (ค่าเป้า)
- ประกันสังคม (5%)
- รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิช
- ตัดรอบการจ่าย 16 - 15 จ่ายเงินเดือนวันสุดท้ายของเดือน

หน้าที่ปฎิบัติงาน เชีย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128661

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- จัดสินค้า, ดูแลสินค้ายางรถยนต์ ยางรถบรรทุกไม่ให้สูญหาย
- บันทึกข้อมูลการรับเข้า-ออก สินค้า
- ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำวัน ในคลังสินค้า
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร และนอกองค์กร เพื่อให้งานที่กำหนดสำเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126482

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer ( Chemical) กรุงเทพ

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer ( Chemical) กรุงเทพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- นำเสนอขายสารเคมีสี Pigment ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- ทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน ประจำสัปดาห์
- วางบิล ตามเรื่องการเก็บเงิน จากลูกค้า
- ทำรายงานสรุป Trip Plan Report, Customer report

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126483

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสนามหญ้าเทียม (ทำงานกะเย็น-กลางคืน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสนามหญ้าเทียม (ทำงานกะเย็น-กลางคืน)

งานประจำ : เงินเดือน 9000++

งานประจำ : 9000++ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
1.จำหน่ายอาหาร-เครืื่องดื่ม เก็บค่าเช่าสนาม ค่าเช่าอุปกรณ์ เบิกจ่ายอุปกรณ์
2.ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สนาม ทั้งจำนวนและสภาพ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ
3.ทำความสะอาดสนาม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ โต๊เก้าอี้ ห้องทำงาน ให้พร้อมใช้งาน
4.ทำบัญชีรายวัน เก็บเงิน ทำรายสรุปซื้อ-ขาย สรุปสินค้าคงคลัง
5.นำเสนอขายสินค้าและบริการของสนาม
6.สรุปรายงาน รายรับ รายจ่าย การขาย สต๊อคสินค้า
7.อบรมพนักงานใหม่
8. ทำหน้าที่ทดแทนพนักงานคนอื่นๆได้
9. ทำงานระบบ Pos
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126484

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ทำงานกะเย็น-กลางคืน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ทำงานกะเย็น-กลางคืน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
1.ดูแลพื้นที่ภายใน-ภายนอก สนามให้อยู่ในความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบของบริษัท
2.ดูแล อบรม ฝึกสอน ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่่ตามคำอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบ (JOB Description) และ ข้อตกลง 5 ส
3.ทำบัญชี สรุปรายงานซื้อ-ขาย การเช่าสนาม อาหารและเครื่องดื่ม สรุปรายงานสินค้าคงคลัง
4.นำเสนอขายสินค้าและบริการของสนาม เช่น การเช่าชั่วโมงสนาม เครื่องดื่ม โปรโมชั่น เป็นต้น
5.ดูแลเรื่องงานซ่อมบำรุง น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ งานดูแลสวน ความเรียบร้อยของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในสนาม
6.ทำห
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126485

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer (รถ โฟร์คลิฟท์)

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer (รถ โฟร์คลิฟท์)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
-ตัวแทนจำหน่ายรถ Forklift CAT (NEW)
-ตัวแทนจำหน่ายรถ Forklifts มือ 2 นำเข้าจากญี่ปุ่น และยุโรป
-จำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมเช่น Hand Pallet, Stracker (GETECE)
-นำเสนอบริการงานเช่ารถ Forklifts รายวัน รายเดือน รายปี
-บริการหลังการขาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126486

ตำแหน่งงานว่างช่างโฟร์คลิฟท์ (15,xxx ++)

ตำแหน่งงานว่างช่างโฟร์คลิฟท์ (15,xxx ++)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ซ่อมบำรุงรถฟอล์กลิฟต์ผลิตจากประเทศ ญี่ปุ่น จีน ทั้งในสำนักงาน โรงซ่อม และนอกสถานที่ (Mobile Service)
- ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบก๊าซสำหรับรถฟอล์กลิฟต์
- บำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รถฟอล์กลิฟต์ของบริษัท และของลูกค้า
- ซ่อมบำรุงโฟร์คลิฟท์ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- ทำ PM รถลูกค้าตามรอบเวลาที่กำหนดไว้
- ทำตาราง บันทึกรายงานการซ่อมบำรุง และการให้บริการ
- ฝึกอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126487

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามศักยภาพ

งานประจำ : ตามศักยภาพ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการใช้งานผลิตภัณฑ์พร้อมบริการหลังการขายให้กับลูกค้า
- เป็นสื่อกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆระหว่างองค์กรและลูกค้า
- นำเสนอภาพลักษณ์ จุดเด่น จุดขาย ขององค์กร และ แบรนด์
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและลูกค้า
- นำเสนอราคา Brochure และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
- วางแผนการขาย การนัดหมายลูกค้า ทำ Sale Report รายงานสรุปยอดขาย รายงานสรุปผลการทำงาน และดูแลเรื่องการบริการหลังการขาย
- ดูแลรักษายอดขายตามที่เป้าหมายของบริษัทได้ตั้งไว้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126488

ตำแหน่งงานว่างWeb Application Programmer

ตำแหน่งงานว่างWeb Application Programmer

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
เขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อทำงานบนเว็บ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126489

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมโลหะ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
งานเชื่อมโลหะโครงสร้าง โลหะตามแบบ งานขึ้นโครง ต่อเติม ซ่อมแซมต่างๆที่เกี่ยวกับโลหะ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126490

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT (ภาคใต้)

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT (ภาคใต้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT ภาคใต้และ ประเทศมาเลเซีย
- บริการหลังการขายให้กับลูกค้า
- เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการใช้งานผลิตภัณฑ์พร้อมบริการหลังการขายให้กับลูกค้า
- เป็นสื่อกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆระหว่างองค์กรและลูกค้า
- นำเสนอภาพลักษณ์ จุดเด่น จุดขาย ขององค์กร และ แบรนด์
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและลูกค้า
- นำเสนอราคา Brochure และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
- วางแผนการขาย การนัดหมายลูกค้า ทำ Sale Report รายงานสรุปยอดขาย รายงานสรุปผลการทำงาน และดูแลเรื่องการบริก
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126491

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน 7-11

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน 7-11

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- นำเสนอขายสินค้า นำเสนอโปรโมชั่น ในร้านสะดวกซื้อ 7-11
- สั่งซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ 7-11
- จัดเรียงสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ 7-11
- ทำความสะอาดร้าน จัดระเบียบร้านค้าโดยยึดถือมาตรฐานของร้านและ 5 ส
- ควบคุมสินค้าคงคลัง
- ดูแลเครื่อง Post ลงรายงานสินค้า stock
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126492

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ต้อนรับลูกค้า
- นำเสนอขายสินค้าและบริการของหน้าร้าน
- ประสานงานด้านเอกสารระหว่างลูกค้ากับบริษัท
- จัดรับรถ จัดคิวรถ โทรนัดหมาย จัดส่งรถ
- ขับรถ Service ลูกค้า
- อัพเดทข้อมูลลูกค้า ประวัติ เบอร์โทรศัพท์ ภาพรถ เป็นต้น
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126493

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- วางแผนการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้
- ทำการตลาด Online ผ่านช่องทาง Facebook, Line, Website
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและองค์กร
- ประสานงานด้านสื่อการตลาด Online และ Offline
- ออกแบบ จัดทำสื่อทางการตลาด
- จัดทำ อัพเดท ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และบริการ
- จัดการและประสานงานการออก Event Marketing งานทางด้านต่างๆ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126495

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้ารถยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้ารถยนต์

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริท

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริท สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ติดตั้งระบบจอ LED ในงาน Event และตามสถานที่ต่างๆ
- ออกแบบพื้นที่ติดตั้งจอภาพ
- ซ่อมบำรุงจอภาพ LED
- ติดตั้งสายไฟ สาย TV ให้กับจอภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126496

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 7,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 7,000 ขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ทำงานบ้านทั่วไป เช่น ทำความสะอาด จัดของ เลี้ยงสุนัข ซักผ้า รีดผ้า และอื่นๆ
- จ่ายตลาด
- ทำกับข้าว

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126497

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 40,000 ขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เป็นผู้นำ ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ พนักงานตามกฏระเบียบของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ดูแลเรื่องการรับสมัคร และการลาออกของพนักงาน
- ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของพนักงานเช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าประกัน เป็นต้น
- ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระหว่างองค์กร กับลูกค้า
- ดูแลในเรื่องการตั้งราคา การขาย การเคลม การสั่งซื้อวัตถุดิบ
- ควบคุ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126498

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟ AMAZON

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟ AMAZON

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลง

งานประจำ : ตามแต่ตกลง สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
ทำหน้าที่ในการชงกาแฟ เสิร์ฟ และบริการลูกค้าในร้านกาแฟ AMEZON
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126499

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer (IT)

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer (IT)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ GPS, อุปกรณ์ RFID, Mobile Phone, Software
- ให้บริการหลังการขาย
- เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้ากับบริษัทในด้านการสื่อสาร
- นำเสนอข้อมูลสินค้า ราคา, เอกสาร Brochure, เอกสารต่างๆให้กับลูกค้า
- วางแผนการขาย, sale report, trip plan, trip report, etc.
- อบรมให้ความรู้ลูกค้า พนักงาน
- ประสานกับฝ่ายการตลาดและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการขยายตลาด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา