สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79057 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141606

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน 3ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน 3ตำแหน่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
บริหาร ควบคุม ดูแลงานงานประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายบริษัท

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140395

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขอคืนภาษีอากรเพื่อการส่งออก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขอคืนภาษีอากรเพื่อการส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นสูตรการผลิตต่อกรมศุลกากร
-จัดทำรายงานและรวบรวมใบขนสินค้าขาเข้า- ขาออก เพื่อรอขอคืนภาษี
- จัดทำเอกสารขอคืนภาษี มาตรา 29
- จัดทำรายงานสรุปการจอคืนชดเชยอากร

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140207

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง / ช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง / ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
รายละเอียดงาน
• ลักษณะงาน : งานประจำ
• สามารถเชื่อมงานเหล็กตามแบบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย หากสามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์
• สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
• สามารถออกไซด์งาน และเดินทางไปต่างจังหวัดได้


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139853

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (บริษัทฯในเครือ )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (บริษัทฯในเครือ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
ต้อนรับ หรือ รับรองแขก หรือผู้ที่เข้ามาในองค์กร หรือสถานประกอบกิจการ ติดต่อสอบถาม ขอทราบชื่อ และความประสงค์ ของผู้มาติดต่อ จัดสรร ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มาติดต่อ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139320

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (บริหารแรงงานต่างชาติ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (บริหารแรงงานต่างชาติ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
การดูแลพนักงานต่างชาติ ในเรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัย อำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนแนะนำสอนการทำงานดูแลอำนวยความสะดวกในขณะปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานต่างชาติ
และบริษัท
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138985

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสนง. กรุงเทพฯ )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสนง. กรุงเทพฯ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน
- ติดตามการชำระเงินและนำเงินเข้าบัญชีของลูกหนี้ในประเทศ
-จัดทำรายงานบัญชี รับเงิน-จ่ายเงิน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 137941

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าหน่วยขูดสะอาด

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าหน่วยขูดสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1. ควบคุมการทำงานให้อัตราการขูดปลาได้ตามเป้าหมาย
ที่กำหนด
2. ควบคุมวิธีการขูดปลาให้ถูกต้อง
3. ควบคุม % Yield Loin ให้ได้ตามมาตรฐาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136553

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานในส่วนของการขูดปลา ให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้อัตราการขูดที่สูงสุด และ % RECOVERY ปลา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135245

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการส่งออก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- จัดทำเอกสารรับรองการันตีคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้า
-ถ่ายรูปและส่งตัวอย่างให้ลูกค้า
-บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประจำวัน

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134976

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1. เพื่อจัดทำมาตรฐานการคัดเลือกและการบริหารจัดการผู้ขาย โดยการกำหนดกระบวนในการคัดเลือก การอนุมัติ และการเฝ้าติดตามผู้ขาย โดยพิจารณาจากการประเมินอันตรายรวมถึงความเสี่ยงที่อาจอันตรายขึ้นได้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายของบริษัทฯ
2. ตรวจสอบและประเมินผลผู้ขายหรือผู้ส่งมอบรายใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขายก่อนการยอมรับวัตถุดิบส่วนประกอบหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134550

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องจักรสายการผลิต

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องจักรสายการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานประจำวัน
- และตรวจเช็ค,การหล่อลื่น และเปลี่ยนถ่ายอะไหล่
- บันทึกผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการซ่อมบำรุงรักษา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134354

ตำแหน่งงานว่างช่างบำรุงรักษาเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างช่างบำรุงรักษาเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลในสายการผลิตตามแผนที่ได้รับ
2. ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของเครื่องกลในสายการผลิต
3. ติดตามตรวจสอบการใช้เครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 134319

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับระบบงานขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131645

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่างบอยเลอร์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่างบอยเลอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1. ดูแลการจัดเก็บกะลาปาล์ม
2. ป้อนกะลาปาล์มและไม้ฟืนเข้าบอยเลอร์ให้เพียงพอกับความต้องการในการผลิตไอน้ำ
3. ทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บกะลาปาล์ม
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130900

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- วางแผน ประสานงาน และติดตามแผนการผลิตให้ทันต่อการส่งมอบของลูกค้า
- จัดทำแผนการใช้วัตถุดิบรายวัน

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130390

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1. ดูแล ความสะอาดทั่วไป ในพื้นที่อาคารสำนักงาน
2. เตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับ ผู้บริหาร,ลูกค้า และ
ดูแลสต็อกเครื่องดื่ม
3. ทำความสะอาด และเตรียมพร้อมการใช้ห้อง
ประชุมประจำสำนักงาน


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130322

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ มี ท.2 ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ มี ท.2 ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1.รับผิดชอบงาน ระบบคุณภาพ และระบบการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ในบริษัท ให้เป็นไปมาตรฐานที่กำหนด
2.ติดต่อประสานงานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก บริษัท
3.เป็นศูนย์กลางในการติดตาม รวบรวมข้อมูล แก้ไขปรับปรุง มาตรฐานพื้นที่ จากประธานพื้นที่ พร้อมสรุปและรายงานผล
4.ตรวจติดตาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 5ส. Kaizen ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5.ศึกษางาน วางแผนดำเนินงาน และจัดทำรายงานตรวจสอบภายใน
6.ประสานงาน ติดตาม และ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129837

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเตรียมวัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเตรียมวัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
วางแผนและควบคุมการผลิตประจำวัน ตลอดจนดูแลพนักงานในสายงานผลิตให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ดูแลติดตามประสิทธิภาพการทำงานในแผนกเตรียมวัตถุดิบ, ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป้าหมายของแผนก
ดูแลติดตามการใช้คนและเวลาการทำงานในแผนกเตรียมวัตถุดิเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงตามนโยบายบรัษัท
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130173

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรอาวุโส

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
-ออกแบบระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรส่วนของการเตรียมการผลิตและ Co-product
-วางแผนและสร้างมาตรฐานการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-ออกแบบ ปรับปรุง และดัดแปลง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128719

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฆ่าเชื้อ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฆ่าเชื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1.วางแผนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน สอดคล้องตามข้อกำหนด
2.จัดเตรียมกำลังคน/ เครื่องมือ/ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจำวัน
3.ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา