สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79056 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141511

ตำแหน่งงานว่างDriver to Vice President (BKK)

ตำแหน่งงานว่างDriver to Vice President (BKK)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1. รับผิดชอบการขับรถรับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ
3. ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งานอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถของผู้บริหารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนส่งให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
5. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีว่างจากการขับรถผู้บริหาร

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 139264

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Tefal (ลงสาขา พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท อยุธยา ) สมัครสัมภาษณ์พร้อมลงงานทันที!

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Tefal (ลงสาขา พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท อยุธยา ) สมัครสัมภาษณ์พร้อมลงงานทันที!

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1.รับผิดชอบดูแลลูกค้าน้ำมันเครื่องพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อพัฒนายอดขายสินค้า
2.จัดเตรียมน้ำมันเครื่อง ให้พร้อมในการจัดส่งในแต่ละวัน
3.สรุปยอดขายน้ำมันเครื่องประจำวัน/เดือน/ปี
4.วางแผนในการเพิ่มยอดขายน้ำมันเครื่อง
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139245

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1.งานชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ตามสูตรของบริษัทฯ
2.ต้อนรับลูกค้า,บริการลูกค้า
3.เปิด-ปิด ทำความสะอาดร้าน
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138683

ตำแหน่งงานว่างE-commerce & Social Media Supervisor

ตำแหน่งงานว่างE-commerce & Social Media Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วางแผนการการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท เช่น คอนเทนท์, การสร้างการรู้จักตราสินค้า, การสร้างการดึงดูดใจผู้ที่สนใจสินค้า, และสร้างยอดขายในกลุ่มผู้บริโภคทางออนไลน์ โดยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า และผู้บริโภค รวมถึงติดตาม และสรุปการดำเนินการ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138682

ตำแหน่งงานว่างEcommerce & Social Media Manager

ตำแหน่งงานว่างEcommerce & Social Media Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วางกลยุทธ์และวางแผนการการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท เช่น คอนเทนท์, การสร้างการรู้จักตราสินค้า, การสร้างการดึงดูดใจผู้ที่สนใจสินค้า, และสร้างยอดขายในกลุ่มผู้บริโภคทางออนไลน์ โดยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า และผู้บริโภค รวมถึงรับผิดชอบการบริหารงาน การวางแผน การควบคุมค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ผลจากการดำเนินงาน เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138710

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
รับผิดชอบงานด้านบัญชีการเงินของบริษัทในเครือ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138604

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
พัฒนาและจัดทำFlow Chart สำหรับระบบการเงินใหม่ๆ ให้ทันสมัยตามที่ได้รับมอบหมาย
Support งานการเงินทั้งงานด้านรับและด้านจ่าย เจ้าหนี้ต่างประเทศ รวบรวมข้อมูล
จัดทำรายงานของแผนก และงานอื่นๆ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138225

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟพันธุ์ไทย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟพันธุ์ไทย

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1.งานชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ตามสูตรของบริษัทฯ
2.ต้อนรับลูกค้า , บริการลูกค้า
3.เปิด-ปิด ทำความสะอาดร้าน
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136505

ตำแหน่งงานว่างPOSM Coordinator

ตำแหน่งงานว่างPOSM Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
นำเสนองบประมาณ วางแผนเพื่อกำหนดรูปแบบ และพัฒนา สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โดยมีการติดตามควบคุม ดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนและตามกลยุทธ์ที่วางไว้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136500

ตำแหน่งงานว่างCommercial Operation Admin Manager

ตำแหน่งงานว่างCommercial Operation Admin Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วางแผน ดำเนินการจัดการ เพื่อสนับสนุน การใช้สื่อ อุปกรณ์ วัสดุส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด และงานธุรการตลาด

กำหนดงบประมาณในการดำเนินงานทางการตลาด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136503

ตำแหน่งงานว่างPackaging Officer

ตำแหน่งงานว่างPackaging Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อตรวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง และมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และมีการติดตามการจัดทำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ออกสู่ตลาด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135540

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยบัญชีสต๊อก ประจำโรงงานพุนพิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยบัญชีสต๊อก ประจำโรงงานพุนพิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่าย-เสียหาย ผลิตภัณฑ์-ภาชนะบรรจุ-วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย/ของใช้ส่วนกลาง และการตรวจสอบ หรือทวนสอบความถูกต้องของรายการเคลื่อนไหวกระบวนการบันทึกในระบบ SAP, งานการเก็บข้อมูลเพื่อรายงาน/นำเสนอตามรอบระยะเวลา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135541

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยคลังสินค้าโรงงานหาดใหญ่

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยคลังสินค้าโรงงานหาดใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วางแผนและจัดการกำลังพลให้เหมาะสมกับงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกแผนก
การดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวม
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135483

ตำแหน่งงานว่างพนักงานPC ประจำเขตพื้นที่ภาคใต้(ชุมพร,ระนอง,ภูเก็ต,นครศรีฯ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานPC ประจำเขตพื้นที่ภาคใต้(ชุมพร,ระนอง,ภูเก็ต,นครศรีฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานะสินค้าและความเคลื่อนไหวของคูแข่งในสโตร์รายสัปดาห์,
ตรวจเช็คสต๊อก และจัดการการหมุนเวียนสต๊อกสินค้ารายวัน, เจรจาและประสานงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ให้การบริการเพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า และการเพิ่มโอกาสด้านพื้นที่การจัดเรียงสินค้า และตลอดจนงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ประจำสาขา ชุมพร 1 อัตรา,ระนอง 1 อัตรา,นครศรีฯ 2 อัตรา,ภูเก็ต 2 อัตรา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135388

ตำแหน่งงานว่างTrade Marketing – Digital & E-Commerce manager

ตำแหน่งงานว่างTrade Marketing – Digital & E-Commerce manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
Main Responsibility: To lead the development and execution of digital marketing strategy including; social media, e-commerce, and online B2C platform, Mobile Application
• Develop, coordinate and implement activities with E-commerce key account team and / or E-customers Platform to ensure the achievement of agreed objectives.
• Develop and manage digital marketing strategy and on-line marketing campaigns.
• Create strategies to build awareness, e-content development and reach out to target cu
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135389

ตำแหน่งงานว่างTrade Marketing Manager (On Premise, Super Market, Hyper Market)

ตำแหน่งงานว่างTrade Marketing Manager (On Premise, Super Market, Hyper Market)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วางแผนกลยุทธ์การตลาด การนำเสนอ รวมถึงการออกแบบโปรแกรมการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดในแต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ รวมถึงจัดทำแผนงานการตลาดให้กลุ่มลูกค้า ทั้งสินค้าอัดลม ไม่อัดลม และสินค้าใหม่ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและควบคุมการใช้ งบประมาณ เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135447

ตำแหน่งงานว่างTrade Marketing Coordinator (ฐานปฏิบัติงานสำนักงานกรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างTrade Marketing Coordinator (ฐานปฏิบัติงานสำนักงานกรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
• Build Trade promotions plan
• Manage and control DME investment
• Co-ordinate with sales, brand, finance, marketing support, ThaiNamthip, and Coca-Cola to deliver the best output to meet company’s objectives and goals
• Manage the business performance; volume, revenue, and distribution of key products
• Develop strategies, tactical plans, trade promotions, and POSM for the channels in scope
• Implement, monitor and control all programs & promotions done in stores.
• Manage and control t
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135446

ตำแหน่งงานว่างTrade Marketing Manager

ตำแหน่งงานว่างTrade Marketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วางแผนและบริหารกลยุทธ์การตลาด จัดทำรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสื่อต่างๆในช่องทางโมเดิร์นเทรด
ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างทีม Trade Marketing และ Key Account เพื่อผลักดันแผนการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135083

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง(โรงงานพุนพิน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง(โรงงานพุนพิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
-กำกับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนุบสนุนการดำเนินงานของโรงงานพุนพิน
-สามารถตรวจสอบข้อมูลการขอซื้อและการสั่งซื้อในระบบSAPได้
-วางแผนการสั่งซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้ทันต่อความต้องการ
-ดูแลการทำงานของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามKPI
-สามารถนำข้อมูลการสั่งซื้อ สนับสนุนการจัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างประเภทต่างๆ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135075

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด ในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา