สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79057 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 135446

ตำแหน่งงานว่างTrade Marketing Manager

ตำแหน่งงานว่างTrade Marketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วางแผนและบริหารกลยุทธ์การตลาด จัดทำรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสื่อต่างๆในช่องทางโมเดิร์นเทรด
ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างทีม Trade Marketing และ Key Account เพื่อผลักดันแผนการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135245

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการส่งออก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- จัดทำเอกสารรับรองการันตีคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้า
-ถ่ายรูปและส่งตัวอย่างให้ลูกค้า
-บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประจำวัน

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135220

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ดูแล รักษาความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องประชุม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135083

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง(โรงงานพุนพิน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง(โรงงานพุนพิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
-กำกับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนุบสนุนการดำเนินงานของโรงงานพุนพิน
-สามารถตรวจสอบข้อมูลการขอซื้อและการสั่งซื้อในระบบSAPได้
-วางแผนการสั่งซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้ทันต่อความต้องการ
-ดูแลการทำงานของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามKPI
-สามารถนำข้อมูลการสั่งซื้อ สนับสนุนการจัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างประเภทต่างๆ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135075

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาพุนพิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด ในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135035 เลขที่ประกาศ : 134976

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1. เพื่อจัดทำมาตรฐานการคัดเลือกและการบริหารจัดการผู้ขาย โดยการกำหนดกระบวนในการคัดเลือก การอนุมัติ และการเฝ้าติดตามผู้ขาย โดยพิจารณาจากการประเมินอันตรายรวมถึงความเสี่ยงที่อาจอันตรายขึ้นได้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายของบริษัทฯ
2. ตรวจสอบและประเมินผลผู้ขายหรือผู้ส่งมอบรายใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขายก่อนการยอมรับวัตถุดิบส่วนประกอบหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134943

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
สามารถใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้ดี
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134944

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการรักษาความปลอดภัย (โรงงานพุนพิน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการรักษาความปลอดภัย (โรงงานพุนพิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ดูแล ควบคุม ระบบความปลอดภัยของบริษัทฯ รวมถึงบริหารจัดการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมดูแลบุคลากรและทรัพย์สินของบริษัทฯให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134841

ตำแหน่งงานว่างTT HORECA Manager ประจำสำนักงานหาดใหญ่

ตำแหน่งงานว่างTT HORECA Manager ประจำสำนักงานหาดใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
1.รับผิดชอบเป้ายอดขายรายวัน รายสัปดาห์ รายปี และรับผิดชอบในส่วนของ ส่วนแบ่งการตลาด ตามพื ้นที่ที่ดูแล
2.รับผิดชอบและเตรียมข้อมูลเพื่อน าเสนอทีม HORECA ในการประชุมประจ าเดือนและประชุมประจำปี
3.สามารถเปิดลูกค้าใหม่และมองหาโอกาสใหม่ๆตามที่บริษัทต้องการได้
4.สามารถวิเคราะห์ยอดขายและผลก าไรในพื ้นที่ๆรับผิดชอบได้
5.สามารถคิดโปรโมชั่นการขายและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายได
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134844

ตำแหน่งงานว่างAccount Developer Manager (ADM)

ตำแหน่งงานว่างAccount Developer Manager (ADM)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
วิเคราะห์ วางแผน และบริหารยอดขายลูกค้าภายใต้ HORECA และพัฒนาร้านค้า ที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มียอดขาย รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการ กิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและสื่อโฆษณาต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134728

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความรู้และประ

งานประจำ : ตามความรู้และประ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า และให้คำแนะนำด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
2.มองหาโอกาส ช่องทางขายสินค้านอกเหนือจากบริษัทกำหนดเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงเป้าหมาย
3. ทำรายงานขายและติดต่อลูกค้า
4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และออกต่างจังหวัดได้ (ตามแผนการวิ่ง)
5. ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับขายรวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 134727

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ การควบคุมคุณภาพ และการจัดส่งคอนกรีตให้กับลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134550

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องจักรสายการผลิต

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องจักรสายการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานประจำวัน
- และตรวจเช็ค,การหล่อลื่น และเปลี่ยนถ่ายอะไหล่
- บันทึกผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการซ่อมบำรุงรักษา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134354

ตำแหน่งงานว่างช่างบำรุงรักษาเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างช่างบำรุงรักษาเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลในสายการผลิตตามแผนที่ได้รับ
2. ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของเครื่องกลในสายการผลิต
3. ติดตามตรวจสอบการใช้เครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134319

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับระบบงานขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133382

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กระจายสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กระจายสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ปฏิบัติงานช่วยควบคุมดูแล งานด้านการสั่งซื้อสินค้า TNTL และการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า TT และ NA และทำรายงานผลการดำเนินการ สรุปผลงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132808

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- ทำงาน 08:30 - 17:30 หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- งานเดินเอกสารภายในองค์กร
- ประสานงานกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 132743

ตำแหน่งงานว่างSales IT (Printer) สัญญาจ้าง 2 เดือน ประจำ ประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งงานว่างSales IT (Printer) สัญญาจ้าง 2 เดือน ประจำ ประจวบคีรีขันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 22,000 บาทขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
-สามารถ Training สินค้าได้เบื้องต้น บริษัทฯอบรมให้ก่อนเริ่มงาน
-กระจายสินค้า ให้กับหน้าร้านที่บริษัทฯกำหนด
-ทำกิจกรรหน้าร้านค้า เช่น ยืนช่วยขายของ จัดกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับหน้าร้าน ฯลฯ

เงินเดือน : 15,000 บาท+ 5,000 บาท( ค่าเดินทาง ) + incentive 2,000 - 5,000 บาท
(รายได้รวมมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป)
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132744

ตำแหน่งงานว่างSales IT (Printer) สัญญาจ้าง 2 เดือน ประจำ สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างSales IT (Printer) สัญญาจ้าง 2 เดือน ประจำ สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 22,000 บาทขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
-สามารถ Training สินค้าได้เบื้องต้น บริษัทฯอบรมให้ก่อนเริ่มงาน
-กระจายสินค้า ให้กับหน้าร้านที่บริษัทฯกำหนด
-ทำกิจกรรหน้าร้านค้า เช่น ยืนช่วยขายของ จัดกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับหน้าร้าน ฯลฯ

เงินเดือน : 15,000 บาท+ 5,000 บาท( ค่าเดินทาง ) + incentive 2,000 - 5,000 บาท
(รายได้รวมมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป)
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา