สงขลา เมืองสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา เมืองสงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา เมืองสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา เมืองสงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 092636

ตำแหน่งงานว่างเชฟอาหารไทย/จีน/ญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานว่างเชฟอาหารไทย/จีน/ญี่ปุ่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092639

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
- เบิกจ่ายสินค้า ดูแลเก็บสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำรายงานการขาย รายงานการส่งเงิน รายงานสินค้าคงเหลือ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092638

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
ดูแลและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตและแปรรูปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092641

ตำแหน่งงานว่างTechnician Support

ตำแหน่งงานว่างTechnician Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในบริษัทและนอกบริษัท
- ซ่อม/บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ซ่อม/บำรุงรักษา อุปกรณ์ Network
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092640

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรโดยนำความรู้ทางด้าน Soft Ware มาประยุกต์ใช้งาน
-เขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม
-ดูแลและความคุมการใช้ Soft Ware ในองค์กร
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092637

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการวิเคราะห์ตลาดภายในประเทศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการวิเคราะห์ตลาดภายในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
- รับนโยบาย กำหนดเป้าหมาย แผนงาน ติดตาม ประเมินผลและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092633

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092630

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง / คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง / คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-จัดอาหาร เสริฟอาหาร ดูแลด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในเรือท่องเที่ยว
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092635

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบริหารร้านกาแฟ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบริหารร้านกาแฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092634

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกงาน(IUU)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกงาน(IUU)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-ดำเนินการจัดทำระบบ/คู่มือ IUU เตรียมเอกสาร MCPD/IMD/MD ในการส่งออกสินค้าและเตรียมข้อมุลเอกสารในการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกของส่วนงานIUU
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092631

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-ปรับปรุงงานและพฒนากระบวนการภายในดรงงาน
-ปรับปรุงงานและพัฒนากระบวนการในโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090188

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องจักรทำความเย็น

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องจักรทำความเย็น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090189

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรายวัน( ไลน์ผลิตลูกชิ้น)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรายวัน( ไลน์ผลิตลูกชิ้น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090190

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรายวัน(คลังสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรายวัน(คลังสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090191

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086191

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083975

พนักงานขาย (Part Time)

พนักงานขาย (Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ชั่วโมงละ 40 บาท

งานประจำ : ชั่วโมงละ 40 บาท สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083971

เจ้าหน้าที่ขับรกยกไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ขับรกยกไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองศ์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองศ์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083974

พนักงานร้านกาแฟ

พนักงานร้านกาแฟ

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083976

พนักงานส่งมอบสินค้า

พนักงานส่งมอบสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
- ตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์ และเช็่คสินค้าเข้าตู้ตามรายการสอนค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา