สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 092636

ตำแหน่งงานว่างเชฟอาหารไทย/จีน/ญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานว่างเชฟอาหารไทย/จีน/ญี่ปุ่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092639

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
- เบิกจ่ายสินค้า ดูแลเก็บสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำรายงานการขาย รายงานการส่งเงิน รายงานสินค้าคงเหลือ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092638

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
ดูแลและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตและแปรรูปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092641

ตำแหน่งงานว่างTechnician Support

ตำแหน่งงานว่างTechnician Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในบริษัทและนอกบริษัท
- ซ่อม/บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ซ่อม/บำรุงรักษา อุปกรณ์ Network
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092640

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรโดยนำความรู้ทางด้าน Soft Ware มาประยุกต์ใช้งาน
-เขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม
-ดูแลและความคุมการใช้ Soft Ware ในองค์กร
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092637

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการวิเคราะห์ตลาดภายในประเทศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการวิเคราะห์ตลาดภายในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
- รับนโยบาย กำหนดเป้าหมาย แผนงาน ติดตาม ประเมินผลและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092633

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092630

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง / คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง / คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-จัดอาหาร เสริฟอาหาร ดูแลด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในเรือท่องเที่ยว
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092635

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบริหารร้านกาแฟ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบริหารร้านกาแฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092634

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกงาน(IUU)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกงาน(IUU)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-ดำเนินการจัดทำระบบ/คู่มือ IUU เตรียมเอกสาร MCPD/IMD/MD ในการส่งออกสินค้าและเตรียมข้อมุลเอกสารในการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกของส่วนงานIUU
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092631

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-ปรับปรุงงานและพฒนากระบวนการภายในดรงงาน
-ปรับปรุงงานและพัฒนากระบวนการในโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090188

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องจักรทำความเย็น

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องจักรทำความเย็น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090189

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรายวัน( ไลน์ผลิตลูกชิ้น)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรายวัน( ไลน์ผลิตลูกชิ้น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090190

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรายวัน(คลังสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรายวัน(คลังสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090191

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086191

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083975

พนักงานขาย (Part Time)

พนักงานขาย (Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ชั่วโมงละ 40 บาท

งานประจำ : ชั่วโมงละ 40 บาท สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083971

เจ้าหน้าที่ขับรกยกไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ขับรกยกไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองศ์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองศ์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083974

พนักงานร้านกาแฟ

พนักงานร้านกาแฟ

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083976

พนักงานส่งมอบสินค้า

พนักงานส่งมอบสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
- ตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์ และเช็่คสินค้าเข้าตู้ตามรายการสอนค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา