เลขที่ประกาศ : 103463

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและตรวจสอบภายใน งานประจำ ์N/A

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและตรวจสอบภายใน งานประจำ ์N/A

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ์N/A
สถานที่ : สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ

ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่ดิน เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตภาคใต้ตอนล่าง เราบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เราสร้างชุมชนที่ดี ปลอดภัย ทันสมัย และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า พนักงานผู้ถือหุ้น และสังคม ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลง และกลุ่มธุรกิจการเกษตร

เจ้าหน้าที่บัญชีและตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานที่ทำ
1. บันทึกสมุดรายวันซื้อ-ขาย ระบบโปรแกรมทางบัญชี
2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีสมุดรายวันซื้อ-ขาย
3. บันทึกบัญชีในสรุปเบิกเงินสดย่อย
4. Audit stock
5. จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
6. จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7. ปิดงบได้
8. บันทึกและตรวจสอบการจ่ายเจ้าหนี้และจ่ายอื่นๆ
9. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ์N/A

สวัสดิการ :
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.การประกันภัยอุบัติเหตุ
3.ยูนิฟอร์ม
4.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
5.ทุนการศึกษาของบุตร
6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7.โบนัสประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2. เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 32 ปี 3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 5. มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี/ตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :
หมู่บ้านฉัตรทองปาร์ค อาคารรัชกิจประการ คลองหวะ

จังหวัด : สงขลา

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 09/10/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 09/11/2562
เข้าชม : 2 - 1056 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด