สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 173274 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 119516

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลื่อยไม้ (หลายอัตรา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลื่อยไม้ (หลายอัตรา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามผลงาน

งานประจำ : ตามผลงาน สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- เลื่อยไม้ตามแผนของบริษัท
- มีประสบการณ์ และความชำนาญในการเลื่อยไม้
- นายม้า, หางผ่า, หางซอย, คิวซี
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128033

ตำแหน่งงานว่างช่างเย็บ

ตำแหน่งงานว่างช่างเย็บ

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000

งานประจำ : 9000-10000 สงขลา เมืองสงขลา พะวง
ช่างเย็บเวบบิ้ง,เบลท์ (เย็บสลิงผ้า , สายรัด , สลิงกลม)


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128064

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- ติดตั้งและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าในโรงงาน
- ดูแลการทำงานของเครื่องจักรเบื้องต้น
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128065

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- ปฎิบัติงานในฝ่าย Engineer เน้นงานเชื่อม งานโลหะ ตัด เจียร
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128661

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- จัดสินค้า, ดูแลสินค้ายางรถยนต์ ยางรถบรรทุกไม่ให้สูญหาย
- บันทึกข้อมูลการรับเข้า-ออก สินค้า
- ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำวัน ในคลังสินค้า
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร และนอกองค์กร เพื่อให้งานที่กำหนดสำเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130368

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อเกิดปัญหา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 134366

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา เมืองสงขลา พะวง
: ผู้ช่วยช่าง ฝ่ายผลิตสลิง , ขับรถส่งสินค้า,และงานผลิตทุกอย่าง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141013

ตำแหน่งงานว่างผู้ชำนาญการด้านกฏหมาย

ตำแหน่งงานว่างผู้ชำนาญการด้านกฏหมาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- รับผิดชอบงานเอกสารด้านกฏหมาย และประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- ร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวกับบริษัท
- จัดการเจรจา ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านกฏหมาย
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง
- เสนอแนะ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142452

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตั้งหนี้และค่าใช้จ่ายของกิจการตามมาตรฐานการบัญชีและถูกหลักสรรพากร
- จัดทำ ตรวจสอบและควบคุมเอกสารตั้งหนี้ เอกสารการจ่ายเงิน/รับเงิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญจ่าย
- จัดทำหนังสือรับรองและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53, ภธ.40 รายงานภาษีซื้อ กพ30และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดระยะเวลา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143378

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (Green River Panels Trang)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (Green River Panels Trang)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
-Evaluate suppliers based on price, quality, and delivery speed.
-Manage relationships with key suppliers to maintain quality of goods, timely delivery and compliance to contracts.
-Work out agreement with suppliers, such as when product will be delivery.
-Administer contract performance, including delivery, receipt, warranty, damages and insurance.
-Supervise the inspection of all suppliers, services equipment purchased to conformance with specifications
-Reconcile or resolve value discrep
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145402

ตำแหน่งงานว่างCAP Manager (โรงงานพุนพิน)

ตำแหน่งงานว่างCAP Manager (โรงงานพุนพิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
รวบรวมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานสากล
วางแผน ปรับปรุง แก้ไข ให้คำแนะนำปรึกษา จัดทำแผนการแก้ไข CAP
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145460

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง

งานประจำ : เงินเดือนตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
1. บริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ จัดสรรจำนวนคน ให้เหมาะกับจำนวนงาน (ทีมขนาด 50 คน)
2. วิเคราะห์ กำหนดแนวทางในการจัดการกับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม และแบ่งประเภทลูกหนี้ให้ทีมงาน
3. จัดการ และควบคุมคุณภาพลูกหนี้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
4. กำกับ ดูแล ทีมงานให้โทรติดตามลูกค้าที่ค้างชำระ และเจรจาต่อรองการชำระเงิน
5. ติดตามผลการทำงานของทีมงานตามระบบที่วางไว้ ทบทวน และพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
6. บริหาร และพัฒนาทีมงานโทรติดตามหนี้ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำสรุปรา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148355

ตำแหน่งงานว่างQA Staff

ตำแหน่งงานว่างQA Staff

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา
1.เริ่มต้นการขอISO system (9000,5001)
2.การจัดการโดยรวมของ ISOการรับรองภายนอก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.จัดเตรียมรายงานคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
4.งานสอดคล้องต่อเป้าหมาย
5.กระบวนการ 5ส. และระบบ ISO
6ตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าด้านคุณภาพ และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
7 ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148359

ตำแหน่งงานว่างAccounting executor

ตำแหน่งงานว่างAccounting executor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา
- Analyze accounting transactions - Check the accuracy of evidence
- Check - Reconcile General Ledger- Account Payable / Account Asset
- Prepare Payment Voucher- Prepare Withholding tax
- Prepare the tax submission of Por Ngor Dor 3, 53, 54 / Phor Por 30, 36, 40 via Internet.
- Establish Budget Account Control
- Control Stock / Check Stock
- Knowledge of accounting standards And tax law
- Experience in using the system of accounts payable accounts receivable will be an advantage
- Coordi
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150118

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำรวจตลาด (ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำรวจตลาด (ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ออกสำรวจร้านค้าตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยวันล่ะ 30 ร้านค้า
บันทึกข้อมูลต่างๆ ของร้านค้า โดยใช้เครื่องมือกระบวนการสำรวจและขั้นตอนที่บริษัทกำนด ตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่งข้อมูลให้กับหัวหน้างาน( ผ่านระบบ ) ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151175

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเตรียมตัวอย่าง (ประจำโรงงานไม้ทุ่งลุง หาดใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเตรียมตัวอย่าง (ประจำโรงงานไม้ทุ่งลุง หาดใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
• จัดเตรียมตัวอย่างและแคตตาล๊อคให้ทันตามที่ฝ่ายการตลาดร้องขอ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งตัวอย่าง
• จัดเตรียมเอกสารสารการส่งตัวอย่าง

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151334

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
ตรวจเช็ค และดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
สามารถติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157422

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการตลาดนัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการตลาดนัด

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สงขลา เมืองสงขลา พะวง
บริหารงานทั่วไป / จัดการงานตลาดนัดทั้งหมด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 157489

ตำแหน่งงานว่างช่าง อิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งงานว่างช่าง อิเล็กทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา เมืองสงขลา พะวง
-สามารถสอน "การประดิษฐ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์การส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย" ได้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157502

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านขายของชำ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านขายของชำ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา เมืองสงขลา พะวง
ผู้จัดการร้านของชำทั่วไป บริหารจัดการร้านทั้งหมด
สถานที่ทำงาน TK Complex
ตรงข้าม ธนดี
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา