เลขที่ประกาศ : 105210

ตำแหน่งงานว่างProgrammer งานประจำ ตามตกลง

ตำแหน่งงานว่างProgrammer งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

ธุรกิจในเครือพิธานกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และอยู่ใน 100 อันดับแรกของประเทศไทย ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตอนล่างพร้อมสวัสดิการพิเศษ จ่ายโบนัสปีละ 2 ครั้ง

Programmer

ลักษณะงาน : แก้ไขปัญหาและจัดหาโปรแกรมตามที่บริษัทออกแบบหรือ User ร้องขอ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดปรับปรุงหรือค้นหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ดูแลและตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการใช้งาน
สร้างและทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องก่อนนำไปใช้จริง ติดตั้ง Software ได้ทั้งระบบ เขียนคู่มือวิธีการใช้งาน หรือ เทคนิคต่างๆ ในโปรแกรมที่ทำขึ้นมาใหม่ บำรุงรักษาโปรแกรมที่สร้าง หรือพัฒนาขึ้นให้สามารถใช้ได้ดีตลอดเวลา เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอ ศึกษาการทำงานของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา โปรแกรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- เงินพิเศษ เช่น ค่าเปื้อน ค่าคอมมิชชั่น ค่าเป้า ค่านั่งเครื่อง ค่าเดินทาง ค่ายกของ ฯลฯ
- เงินสวัสดิการกรณีสมรส และกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เงินกู้ยืม
- ตรวจสุขภาพประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 30 ปี 2. - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. - มีทักษะและสามารถเขียนภาษา VB / HTML / C# / PHP / ASP / JSP / Ajax / XML และ JQUERY หรือ สามารถเขียนภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 4. มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ Hardware / Software ระบบฐานข้อมูลและมีความรู้ด้านระบบ Network ทั้ง Internet / Intranet 5. สามารถใช้งานฐานข้อมูล MS SQL Server / My SQL / MS Accessc และสามารถใช้งาน ระบบปฏิบัติการ MS Windows XP/7/8 /Windows Server/Linux Server 6. - มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ 7. - มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Application / Web Application / Mobile Application( IOS / Android) 8. - มีความสามารถในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ศูนย์กาค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 11/10/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 11/11/2562
เข้าชม : 2 - 1095 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด