สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163318 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159887

ตำแหน่งงานว่างAssistant Manager - Lubricants/รองผู้จัดการเจลลี่

ตำแหน่งงานว่างAssistant Manager - Lubricants/รองผู้จัดการเจลลี่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา หาดใหญ่ ฉลุง
JOB RESPONSIBILITIES INCLUDE รายละเอียดลักษณะงาน :
- Managing the resources in Lubricants department to meet the department objectives
- Supervising the daily Lubricants production process, ensuring the subordinates are follow the established procedures.
- Providing the necessary training programs to the subordinates
- Ensuring that quality is achieve and meet the standard.
- Ensuring that the production facilities and the work places are comply with GMP standards and regulatory requireme
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 159878

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (แผนกแพ็คฟู้ด)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (แผนกแพ็คฟู้ด)

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ลักษณะงานที่ทำ
1.จัดทำและวางแผนการสื่อสารการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อโปรโมทสินค้าของทางบริษัท
2. ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมทางการขาย เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. ดูแลงานด้านการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line, Application ต่างๆ
4. Update ข้อมูลข่าวสารลงในสื่อ Online
5. จัดหาสินค้าและแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ/ควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ให้ได้ตามมาตรฐาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159698

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ดูแลหน้างานและเครื่องจักภายในโรงโม่หิน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159735

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน รายเดือน

งานประจำ : รายเดือน สงขลา
1.ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
2.ดูแลงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.จัดเก็บเครื่องมือให้เหมาะสมและเรียบร้อยตามสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
4.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159499

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกระบบบำบัดน้ำ(Water Treatment Supervisor) ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกระบบบำบัดน้ำ(Water Treatment Supervisor) ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ พะตง
-ดูแลรับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ำดี
-ดูแลรับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-บริหารจัดการระบบน้ำสำหรับใช้งานในกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานได้ดี
-ดำเนินการปฎิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159493

ตำแหน่งงานว่างStore Keeper

ตำแหน่งงานว่างStore Keeper

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา
1. จัดทำรายละเอียดสต๊อกภายในคลังสินค้า
2. ควบคุม ตรวจนับ และทำการเบิก-จ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
3. ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในสโตร์เพื่อพร้อมสำหรับการใช้งาน และแจ้งซ่อมหากเกิดการชำรุด
4. รับผิดชอบการสั่งซื้อ การรับสินค้าหรืออุปกรณ์จากซัพพลายเออร์ และจัดเก็บตามระบบอย่างถูกต้อง
5. ดูแลพื้นที่การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของงาน
6. ทำจ่ายเงินสินค้าที่ได้รับให้ถูกต้องตามระบบ
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159448

ตำแหน่งงานว่างAdmin (Weight Scale)

ตำแหน่งงานว่างAdmin (Weight Scale)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา
1. ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบหรือสินค้าจากซัพพลายเออร์ตามรายการที่มีการขนส่งประจำวัน
2. ชั่งน้ำหนักสินค้าก่อนมีการส่งออกไปยังลูกค้า
3. ตรวจสอบความถูกต้องด้านเอกสาร ด้านคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า โดยเช็คจากใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งของ หรือใบวางบิล
4. จดบันทึกและทำรายงานการเข้า-ออกของรถขนส่งวัตถุดิบและสินค้า
5. ต้อนรับผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
6. วางบิล รับ-ส่งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และซัพพอร์ตการใช้รถของบริษัทฯ เมื่อจำเป็น
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159414

ตำแหน่งงานว่างProduction Staff

ตำแหน่งงานว่างProduction Staff

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สงขลา หาดใหญ่ ท่าข้าม
บริหารจัดการ ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต โดยทำการควบคุมแผนการผลิตประจำวัน จัดกำลังคนตามแผน ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้มีความพร้อมต่อการผลิตในแผนก ควบคุม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตในแผนก รวมถึงสืบค้นหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขในกรณีที่ตัววัดผลในแผนกไม่ผ่านเป้าหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159355

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift Operator) ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift Operator) ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- ลำเลียงสินค้าตามรายการที่กำหนดด้วยหลักของความผลอดภัย
- ตรวจรับสินค้าและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่กำหนดไว้
- ตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159148

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนากระบวนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนากระบวนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
- ศึกษาและออกแบบการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตรงตามข้อกำหนด
- ติดตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
- ศึกษาคุณภาพของวัตถุดิบปลาที่เข้ามาผลิตให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Cooking test) เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากวัตถุดิบได้คุ้มค่าที่สุด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159010

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินและสินเชื่อ สังกัดบริษัทฯในเครือ (สาขาสุราษฎร์ธานี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินและสินเชื่อ สังกัดบริษัทฯในเครือ (สาขาสุราษฎร์ธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
รับชำระค่าขาย ทั้งเงินสด เงินโอน และเช็ค พร้อมนำฝากธนาคาร ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ
เบิกจ่ายเงินสดย่อย บันทึกนำฝากเงินค่าขายประจำวัน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159009

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินและสินเชื่อ สังกัดบริษัทฯในเครือ (สาขาหาดใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินและสินเชื่อ สังกัดบริษัทฯในเครือ (สาขาหาดใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ดึงยอดเงินสดรับค่าขายประจำวัน ,ดึง Statement เพื่อยืนยันเงินโอนเข้าบัญชี,บันทึกรับเงินเบ็ดเตล็ด รับคืน เงินยืมทดรองจ่าย,บันทึกค่าขายประจำวัน,รับวางบิลจากเจ้าหนี้, ทำจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ ออกในภาษีหัก ณ ที่จ่าย ติดตามใบเสร็จรับเงิน นำส่ง ภงด. 3 , 53 เบิกจ่ายเงินสดย่อยและค่าใช้จ่ายพนักงานให้สาขา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158902

ตำแหน่งงานว่างFinance Cashier

ตำแหน่งงานว่างFinance Cashier

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา
1.บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินสดภายในสำนักงาน
2.ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดและตรวจสอบเอกสารการเงิน
3.ทำ Payment Marker ใน Internet Banking
3.ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และเสนออนุมัติ
4.ติดต่อธนาคารเพื่อทำธุรกรรมต่างๆของบริษัทฯ
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158959

ตำแหน่งงานว่างUtility Operating Engineer

ตำแหน่งงานว่างUtility Operating Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา
1.กำกับดูแล พัฒนา และบำรุงรักษาระบบ Utility ของโรงงาน รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2.ควบคุม ติดตามแผนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงาน
3.ประสานงานกับทีมผลิตทีมซ่อมบำรุงและทีมงานคุณภาพเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ควบคุมการทำงานของ Boiler
5.ควบคุมดูแลพารามิเตอร์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตในแผนก
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158789

ตำแหน่งงานว่างพนักงานชั่งน้ำหนัก @ลานไม้สตูล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานชั่งน้ำหนัก @ลานไม้สตูล

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ สงขลา หาดใหญ่ พะตง
พนักงานชั่งน้ำหนัก ด่วน!!! ปฎิบัติงานประจำลานไม้ จ.สตูล

ลักษณะงาน

รับผิดชอบเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักไม้รับซื้อไม้เงินสดและวางบิลจัดทำรายงานการซื้อไม้ทั้งเงินสดและวางบิลส่งสำนักงานใหญ่ และสิ่งอื่นๆ ที่ต้องการน้ำหนัก ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158787

ตำแหน่งงานว่างพนักงานชั่งน้ำหนัก @ลานไม้สตูล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานชั่งน้ำหนัก @ลานไม้สตูล

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ สงขลา หาดใหญ่ พะตง
พนักงานชั่งน้ำหนัก ด่วน!!! ปฎิบัติงานประจำลานไม้ จ.สตูล

ลักษณะงาน

รับผิดชอบเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักไม้รับซื้อไม้เงินสดและวางบิลจัดทำรายงานการซื้อไม้ทั้งเงินสดและวางบิลส่งสำนักงานใหญ่ และสิ่งอื่นๆ ที่ต้องการน้ำหนัก ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158767

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor (Resin)

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor (Resin)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา
1. ควบคุมการผลิตกาว (Resin) ให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งปริมาณ คุณภาพ การส่งมอบ และความปลอดภัย
2. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุงงาน
3. ดูแลให้มีสภาพการทำงานที่ปลอ ดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโรงงาน
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
5. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานได้เบื้องต้น
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงาน
7. สนับสนุนกิจกรรม 5S ISO และ OHSAS
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158795

ตำแหน่งงานว่างช่างโยธา

ตำแหน่งงานว่างช่างโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158859

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
- ติดต่องานประกันสังคม
- ดูแลเรื่องกฎระเบียบของบริษัท และการสอบสวนพนักงานเมื่อกระทำความผิด
- รับผิดชอบการจัดกิจกรรมภายในบริษัท
- ติดต่อทำประกันอุบัติเหตุให้พนักงาน
- ทำเอกสารงานด้านฝึกอบรม
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158665

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำออฟฟิสสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำออฟฟิสสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความรู้และประ

งานประจำ : ตามความรู้และประ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า และให้คำแนะนำด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ มองหาโอกาส ช่องทางขายสินค้านอกเหนือจากบริษัทกำหนดเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงเป้าหมาย
ทำรายงานขายและติดต่อลูกค้า สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และออกต่างจังหวัดได้ (ตามแผนการวิ่ง)
ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกขายรวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 17 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา