สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

เลขที่ประกาศ : 070009

พนักงานร้านค้าสวัสดิการ

พนักงานร้านค้าสวัสดิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา
- จัดของภายในร้านค้าสวัสดิการ
- คีย์สินค้าเข้าระบบ
- คุม / ตรวจนับ สต็อคสินค้าภายในร้าน
- ดูเเลความสะอาดภายในร้านค้า
- ส่งยอดการขายรายงานประจำวัน เเละสิ้นเดือน
- ขายสินค้าประจำวัน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 070006

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ืN/A

งานประจำ : ืN/A สงขลา
- ติดต่อ/ประสานงาน/ดูแล/รับผิดชอบงานจัดซื้อของใช้ต่างๆ
- ออกเอกสารใบขอซื้อ รวมถึงติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069832

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1 เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวอย่างประจำวันและตัวอย่างเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
2.เตรียมความพร้อมในการศึกษา Shelf life
3. ควบคุมการชั่ง Premix ประจำวัน
4. ควบคุมการทำงานและ Training ของพนักงานในหน่วยงาน Premix และหน่วยงานการเตรียมตัวอย่าง

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069827

หัวหน้าแผนกออกแบบควบคุมและพัฒนากระบวนการ (PCD Supervisor)

หัวหน้าแผนกออกแบบควบคุมและพัฒนากระบวนการ (PCD Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบ

งานประจำ : ตามผังโครงสร้างบ สงขลา จะนะ นาทับ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกแบบ/จัดทำสูตรสำหรับตัวอย่างเพื่อศึกษา TD& HP สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และ Revise 3 ปี พร้อมทั้งออกแบบการทดลองกรณี Deviation Retort
2.ออกแบบ/จัดทำแผนการทดลองเกี่ยวกับการเพิ่ม %Recovery / %Yield ในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3.กำหนดและจัดทำเอกสารมาตรฐานการฆ่าเชื้อ ตารางฆ่าเชื้อ การแก้ไขการเบี่ยงเบนต่างๆ ณ หม้อฆ่าเชื้อ
4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069808

เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ควบคุม ดูแล จัดงาน วางแผนงาน และประสานงาน ในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานที่รับผิดชอบดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งส่วนงานที่ต้องดูแลในการประสานงาน ได้แก่ งานจัดส่ง งานติดตั้ง งานผลิต เป็นต้น
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069810

เทคนิเชี่ยน (หลังคาเหล็ก)

เทคนิเชี่ยน (หลังคาเหล็ก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
1. ออกนอกพื้นที่เพื่อวัดหน้างาน (งานโครงสร้าง) ให้กับลูกค้า
2. คำนวณพื้นที่ เพื่อออกตัวเลขการสั่งผลิต โดยใช้ โปรแกรม AutoCAD
3. ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายผลิตในการสั่งผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069795

เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store)

เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- ดูแลงานในส่วนสโตร์/คลังสินค้า
- ทำการจัดเก็บสต๊อก เช็คสต๊อก
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069549

พนักงานกวาดถนนประจำหมู่บ้าน

พนักงานกวาดถนนประจำหมู่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ืN/A

งานประจำ : ืN/A สงขลา
- ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำ / บอยเลอร์และระบบการจ่ายน้ำ
- ตรวจและดูแลการทำงานชุดสตรีมและแทร๊ปในlineผลิต

** ต้องมีใบ Certificate ผู้ควบคุมบอยเลอร์ **
* มีประสบการณ์ทำงานบอยเลอร์ อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ *
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069461

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ สังกัด SAC

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ สังกัด SAC

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา
1.รับผิดชอบในการจัดหลักสูตรและประสานงาน On the job Training การฝึกอบรม ปฐมนิเทศบุคลากร และจัดทำแบบเรียนงานสำหรับพนักงานใหม่
2.ประสานงานการฝึกอบรมภายนอก
3.จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069237

พนักงานบัญชีลูกหนี้

พนักงานบัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
ทำบัญชีของฝ่ายและติดตามงานลูกหนี้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069220

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069221

ล่ามแปลจีน/ไทย (คนไทยหรือจีนก็ได้) เพศชายเท่านั้น

ล่ามแปลจีน/ไทย (คนไทยหรือจีนก็ได้) เพศชายเท่านั้น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069222

พนักงานรายวัน (จัดส่งสินค้า)

พนักงานรายวัน (จัดส่งสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
โหลดสินค้า , ส่งเอกสาร , เดินทางไปส่งสินค้ากับพนักงานจัดส่งสินค้า , ดูแลและรับผิดชอบสินค้าตั้งแต่ขึ้นสินค้าจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068917

พนักงานขายเครื่องสำอาง BA

พนักงานขายเครื่องสำอาง BA

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
พนักงานขายเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ (BA)

- บริการและแนะนำสินค้า เครื่องสำอาง

- ควบคุมสต๊อกสินค้า

- ดูแลการขายสินค้าในเคาน์เตอร์

- จัดเรียงสินค้า ดูแลความเรียบร้อย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068918

ธุรการประสานงาน (CIMBT AUTO)

ธุรการประสานงาน (CIMBT AUTO)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส และ งบการเงินประจำปี
- ดูแลตรวจสอบด้านการทำบัญชีบันทึกบัญชี ภาษี ทรัพย์สินของบริษัท
- ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องอกับกิจการของบริษัท
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068919

พนักงานแคชเชียร์

พนักงานแคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน 9,600-10,000

งานประจำ : 9,600-10,000 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
รับชำระเงิน และ บริการลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068920

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR Officer)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
-รับสมัครงาน
-รับรายงานตัวพนักงานขายนอกสังกัด (PC/BA)
-ประสานงานภายในและนอกบริษัท
-จัดทำเอกสารต่างๆ
-ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068921

เจ้าหน้าที่ Marketing Media

เจ้าหน้าที่ Marketing Media

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
หน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้น : บริหารจัดการสื่อต่างๆ ภายในและภายนอกศูนย์การค้า จัดหาสื่อรูปแบบใหม่ๆ บริหารงบ ออกแบบ concept
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068922

พนักงานแพ็คของ

พนักงานแพ็คของ

งานประจำ : เงินเดือน 9,600 บ.

งานประจำ : 9,600 บ. สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ห่อสินค้าส่งไปรษณีย์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068769

วิศวกรระบบ สั้งกัด STGT-HY อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วิศวกรระบบ สั้งกัด STGT-HY อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน ตามการตกลง

งานประจำ : ตามการตกลง สงขลา
วางแผนและตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการ
ติดตามการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา