สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา


เลขที่ประกาศ : 084232

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ พะตง
สามารถทำ JIG ได้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 084423

Programmer

Programmer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา
1. ดูแลพัฒนาเว็บไชค์ของบริษัทตาม Requirement ของบริษัท
2. Debug Test ระบบต่างๆ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 084238

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา สิงหนคร
สอบเทียบเครื่องมือวัดเเรงดัน,เเรงบิด,ไดเมนชั่น
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 084237

codinator

codinator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา สิงหนคร
ประสานงานด้านจัดชื้อ ฝ่ายขาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 084240

เจ้าหน้าที่QA

เจ้าหน้าที่QA

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ พะตง
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามSpec
- ควบคุมดูแลเอกสารระบบ
- ดูแลระบบ / แก้ปัญหา / การป้องกัน / การตรวจเช็คคุณภาพสินค้า
- ค้นหาสาเหตุ ปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ หรือข้อกำหนด และจัดทำรายงานพร้อมแนวทางแก้ไขเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 084408

ล่ามภาษาจีน (Part-Time) ด่วน!!

ล่ามภาษาจีน (Part-Time) ด่วน!!

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- เป็นล่าม แปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทย
- ลักษณะงานที่แปล เป็นด้านบัญชีและการเงิน
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 084279

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา สิงหนคร
ทำบัญชีภายใน,ทำใบวางบิล,ตามลูกหนี้ ทำจ่ายเจ้าหนี้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 084231

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ พะตง
- ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานทางด้านไฟฟ้าภายในโรงงาน
- ดูแลเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงงาน
- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 084233

พนักงานQC

พนักงานQC

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ พะตง
ตรวจสอบคุณภาพไม้ คัดแยกไม้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 084189

พนักงานเช็คเกอร์

พนักงานเช็คเกอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ตรวจเช็ค / นับสินค้าให้ตรงตามใบคุมสินค้า ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในคลังสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084206

(STGT-HY) หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพ (QC) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(STGT-HY) หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพ (QC) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา
ควบคุมดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานระหว่างกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์รวมถึงการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์จนถึงกระบวนการส่งออก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084158

หัวหน้าหน่วย QA.Pest control

หัวหน้าหน่วย QA.Pest control

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ตรวจนับแมลงตามชนิดจากจุดติดตั้งเครื่องดักแมลงประจำวัน
2.ดูแลและทวนสอบการปฎิบัติงานผู้ให้บริการ
3.เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ Pest Control ประจำเดือน
4.สำรวจและตรวจสอบร่องรอยตามพื้นที่ความเสี่ยงประจำวัน
5.สำรวจแหล่งและการแพร่ระบาดสัตว์พาหะประจำเดือน
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084210

(STGT-HY) หัวหน้าส่วนบรรจุภัณฑ์คุณภาพ (ออกแบบ) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(STGT-HY) หัวหน้าส่วนบรรจุภัณฑ์คุณภาพ (ออกแบบ) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา
1.จัดทำ ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางด้านบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งไปยังลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงและสนองตอบกับความต้องการของลูกค้า และให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อขออนุมัติถึงความต้องการของลูกค้าทางด้านบรรจุภัณฑ์
3.ตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย และความต้องการของลูกค้า

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084114

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มป่าไม้ ด่วน!!!

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มป่าไม้ ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ พะตง
รับผิดชอบงานในการประสานงานการจัดทำเอกสารในระบบ FSC เพื่อขอการรับรองภายใต้มาตรฐาน FSC โดยเริ่มตั้งแต่การค้นคว้าหาข้อมูล การจัดทำเอกสารต่างๆให้กับสมาชิกสวนป่า การจัดเก็บบันทึกเอกสารที่สอดคล้องตามระบบ FSC รวมถึงการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังพื้นที่สมาชิกสวนป่าของบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084208

(STGT-HY) หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (TA) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(STGT-HY) หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (TA) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา
1. ควบคุมและมีส่วนร่วมในกระบวนการ Change control, Validation (Process ,Test method, Software),Process FMEA, Corrective and Preventive action, ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 ,ISO 22000 และ QSR รวมทั้งระบบมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและทบทวนมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบงานด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นปัจจุบัน
3. ควบคุมระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านเทคนิคคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084207

(STGT-HY) หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ (QS) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(STGT-HY) หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ (QS) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สงขลา
1.กำหนด, ดำเนินการตามแผนการตรวจและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขสำหรับการตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit ) และ Process Audit
2. เตรียมข้อมูล ประสานงานและเข้าร่วมการตรวจติดตามจากภายนอก (External Audit) ได้แก่ ลูกค้า หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบ และหน่วยงานราชการ
3.กำหนด วางแผน ประสานงาน เข้าร่วมและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขจากการตรวจติดตามผู้ค้าส่ง ( Supplier /Outsource Audit ) ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084209

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา
บัญชีทรัพย์สิน
1. ตั้งรหัสในเอกสารการตั้งทรัพย์สิน พร้อมบันทึกสินทรัพย์ถาวรในระบบ
2. คำนวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกในใบโอน
3. ตรวจนับทรัพย์สิน จัดทำรายงานใบตรวจนับทรัพย์สิน และทำสรุปยอดทรัพย์สินระหว่างประกอบประจำเดือน
4. บริหารจัดการเกี่ยวกับความมีตัวตนของสินทรัพย์ เช่น ทะเบียนคุมรถ,บ่งชี้ทรัพย์สิน
5. จัดทำยอดสัญญาก่อสร้าง และสัญญาบริการคงค้างประจำเดือน
6. บัญชีรายวันทั่วไป
1. บันทึกปรับปรุงรายการเงินเดือน/ค่าแรง
2. ตรวจสอบยอด outstanding
3. บันทึกรายการค้างรับ-ค้างจ่ายRecurring proc
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084111

เจ้าหน้าที่ QA Lab Organo

เจ้าหน้าที่ QA Lab Organo

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. สุ่มตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่าง
2. ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์และบันทึกรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. การบันทึกการ HOLD สินค้าประจำวัน
4 นำสินค้าประจำวันเข้าตู้ Incubation ที่อุณหภูมิ 37 และ 55 องศาเซลเซียส
5. ดำเนินการเบิกสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้ากรณีตรวจสอบซ้ำ
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083975

พนักงานขาย (Part Time)

พนักงานขาย (Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ชั่วโมงละ 40 บาท

งานประจำ : ชั่วโมงละ 40 บาท สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083971

เจ้าหน้าที่ขับรกยกไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ขับรกยกไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองศ์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองศ์ สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา